Lege på St. Olavs: Lovendring vil ikke føre til færre tvillingaborter

Nyheter: Antall fosterreduksjoner vil ikke gå ned selv om retten til selvbestemt tvillingabort fjernes, mener klinikksjef Kjell Åsmund Salvesen ved St. Olavs hospital.

Salvesen er leder for kvinneklinikken i Trondheim, der alle fosterreduksjoner i Norge utføres.

– Min påstand er at like mange vil få innvilget fosterreduksjon ved å møte i nemnd, sier Salvesen til Dagens Medisin.

– Når en kvinne først har bestemt seg for å gjøre en fosterreduksjon, så har de gode grunner og er godt informert. De har satt seg godt inn i risikoen for det andre fosteret, sier Salvesen, som påpeker at innskrenkningen i loven om fosterreduksjon vil gjelde et fåtall kvinner.

I den nye regjeringsplattformen som ble lagt fram torsdag, fjerner regjeringen åpningen for abort for en eller flere friske flerlinger (fosterreduksjon) i et svangerskap før grensen for selvbestemt abort. Dermed må kvinner som ønsker å få utført en fosterreduksjon heretter måtte forklare seg for en abortnemnd.

– Det er viktig å huske at en nemnd ikke er en farlig greie, sier Salvesen. Fagmiljøet i Trondheim har tidligere uttrykt at de mener det ikke bør være selvbestemt tvillingabort før 12. uke, fordi inngrepet av medisinske grunner som regel ikke kan utføres før etter den tid.

I fjor ble det utført åtte selvbestemte fosterreduksjoner på friske tvillinger ved St. Olavs hospital. Til sammenligning fødes det nesten 1.000 tvillinger i Norge hvert år.