Arbeidsledigheten øker, menn mest utsatt: 4744 uten jobb i Sør-Trøndelag

Nyheter: Ved utgangen av juli er 4 744 helt ledige i Sør-Trøndelag. Det tilsvarer 2,9 prosent av arbeidsstyrken og er en økning på 267 personer fra samme tid i fjor. 

Mens det er en liten nedgang i ledigheten blant kvinner i tidsperioden, er det en økning på 13 prosent for menn. Sammenlignet med forrige måned er det over 500 flere helt ledige i fylket

– Det er ikke uventet at ledigheten øker noe i juli da ledigheten vanligvis øker i sommermånedene. Den er noe høyere i år enn den var i fjor. Men ser vi på sesongjusterte ledighetstall, har Sør-Trøndelag hatt en ledighet på 2,6 prosent de siste ti månedene, sier fylkesdirektør i NAV, Bente Wold Wigum.

De siste månedene har vi hatt en positiv utvikling i ungdomsledigheten med nedgang i mai og juni. I juli holder ledigheten blant ungdom under 25 år seg stabil.

– Ungdom er en prioritert gruppe i NAV, både med tanke på formidling til arbeid og arbeidsrettede tiltak, sier Wigum.
Innenfor gruppen ingeniør- og ikt-fag er det nå registrert 415 helt ledige i Sør-Trøndelag, dette er en nedgang på 10 personer sammenlignet med forrige måned.
Om lag 2/3-deler av disse er menn. Sammenlignet med juli 2014 har ledigheten innenfor disse yrkesfagene økt med 66 prosent. Det er ingeniører innenfor petroleumsfag som står for det meste av økningen.
 
Stillingsmarkedet hittil i år er stabilt og så langt i år er det utlyst vel 8 800 stillinger, noe som er på nivå med fjoråret.
Utlyste stillinger innenfor industriarbeid viser en nedgang på 24 prosent, mens det innenfor ingeniør- og ikt-fag er en nedgang på 13 prosent.
Ved utgangen av juli er det Snillfjord som har lavest ledigheten i fylket med en prosent. Deretter følger Åfjord og Osen med en ledighet på henholdsvis 1,4 og 1,5 prosent.
Den høyeste ledigheten finner vi i Rissa med 5,5 prosent. Her står 181 personer helt uten jobb i juli. Det er likevel en nedgang fra i fjor på 21 prosent.
I likhet med forrige måned øker ledigheten mest i Tydal, der 15 personer er helt ledige. Det er en økning på 114 prosent fra fjoråret.
I Trondheim er det 3 031 ledige, tilsvarende tre prosent av arbeidsstyrken. Det er en økning på 268 personer sammenlignet med juli i fjor.