Lav smitte i Trondheim: Vil fjerne de strenge tiltakene

Nyheter: Det er registrert åtte nye smittetilfeller i Trondheim gjennom helgen. Nå ønsker kommunedirektøren å fjerne de strenge koronatiltakene i kommunen.

Lav smitte i kommunen gjør at kommunedirektør Morten Wolden nå foreslått å fjerne den lokale forskriften, og kun la noen få anbefalinger stå, skriver Adresseavisen og NRK.

Lavt smittetrykk

– Smittetrykket i Trondheim er veldig redusert de to siste ukene, og vi er nå på et nivå der vi ser at det er muligheter til å oppheve forskriften, og gå over på nasjonal forskrift, sier Wolden til NRK.

Trondheim har hatt strengere tiltak enn de nasjonale, men når formannskapet møtes tirsdag kan det gå mot lettelser.

Gjennom helgen har det blitt registrert åtte nye smittetilfeller i Trondheim. Sju av smittetilfellene har kjent smittekilde, mens den siste er smittet i utland. Samtlige har mildt sykdomsforløp, opplyser Trondheimkommune.

I alt 1.469 personer testet seg i Trondheim de tre dagene.

Her er forslaget i Trondheim:

1. Formannskapet vedtar å oppheve midlertidig forskrift om smitteverntiltak i Trondheim kommune som ble vedtatt av formannskapet 15.06.21 på vegne av Trondheim bystyre.

2. Formannskapet vedtar følgende lokale anbefalinger:

a. Det anbefales minimum 2 meters avstand mellom personer som trener på treningssenter.

b. Det anbefales at serverings- og skjenkestedene med alkoholservering registrerer alle enkeltkunder ved ankomst.

c. Det anbefales bruk av munnbind i drosje, både av sjåfør og passasjerer over 12 år

d. Det anbefales munnbind for voksne og ungdom over 12 år på offentlig transportmiddel og i offentlige innendørs lokaler der man ikke kan holde minst én meters avstand.

e. Det anbefales å begrense sosiale kontakter til inntil 10 personer per uke (gjelder ikke egen husstand/ arbeid/ skole).

f. Det anbefales at arbeidsgivere legger til rette for at de ansatte som ønsker det kan jobbe hjemmefra så langt dette er hensiktsmessig ut fra arbeidets art.

Dette er de nasjonale tiltak som gjelder på trinn 3:

Her er de nasjonale tiltakene som gjelder. Dette er det som foreslås også i Trondheim. Men i tillegg er det altså noen lokale anbefalinger (se over)

Anbefalinger for hele landet:

Hold 1 meter avstand. Hold hendene rene. Hold deg hjemme hvis du er syk.
Sosial kontakt

Ikke ha besøk av flere enn 20 gjester. (nytt)

Barn i barnehager og barneskoler kan ha besøk fra egen kohort selv om det overstiger anbefalt antall gjester.
Beskyttede regnes ikke med i antallsbegrensningen.

Rådet om avstand gjelder fortsatt, men beskyttede kan ha nær sosial kontakt (under 1 meter) med andre beskyttede og ubeskyttede som ikke er i risikogruppen.

Det oppfordres til å møtes utendørs.

Reiser

Innenlandsreiser kan gjennomføres.

Personer som ikke er beskyttet og som reiser til kommuner med mindre strenge tiltak, bør følge anbefalingene som gjelder i kommunen der de har oppholdt seg i tiden før reisen.

Personer som ikke er beskyttet. Folk oppfordres til å være ekstra forsiktige og planlegge reisen slik at man i størst mulig grad unngår smittespredning mellom steder.

Dette er særlig viktig for personer som reiser fra områder med høyt smittetrykk, dvs. fra kommuner som har strenge lokale tiltak regulert i covid-19-forskriften kapittel 5A til 5C eller tilsvarende lokal forskrift.

Skoler og barnehager

Barnehagene og skolene følger trafikklysmodellen om grønt, gult eller rødt tiltaksnivå etter lokale vurderinger av den enkelte kommune og er klar til å endre tiltaksnivå i lys av endringer i smittesituasjonen.
Høyere utdanning

Mer fysisk undervisning og vurdere jevnlig testing.

Registrere hvem som er til stede og deres seteplassering for å lette smitteoppsporing.
Arbeidsliv

Økt tilstedeværelse på arbeidsplassen. (nytt)

Delvis hjemmekontor og/eller fleksibel arbeidstid.
Arbeidsgiver vurderer i større grad om hjemmekontor er nødvendig i lys av den lokale smitterisikoen. (nytt)
Generelle smitteverntiltak.

Det må være mulig å holde 1 meters avstand for alle.De som er beskyttet, trenger ikke å holde avstand til andre på arbeidsplassen, men bør ta spesielt hensyn til ubeskyttede i risikogrupper. (nytt)

Arrangementer (både private og offentlige)Det oppfordres til å holde arrangementer utendørs heller enn innendørs.

Personer som ikke er beskyttet og som kommer fra områder med høyt smittetrykk, bør ikke oppsøke arrangementer i andre kommuner.

Høyt smittetrykk innebærer at kommuner har strenge lokale tiltak regulert i covid-19-forskriften kapittel 5A til 5C eller i tilsvarende lokal forskrift.

Idretts-, kultur og fritidsaktiviteterDet oppfordres til aktivitet utendørs heller enn innendørs.

Unntak fra anbefalingen om 1 meters avstand både utendørs og innendørs der det er nødvendig for å utøve aktiviteten. Dette åpner for trening i kontaktidrett for voksne. (nytt)

For voksne anbefales gruppestørrelsen å være inntil 30 personer innendørs og 40 personer utendørs. (nytt)
Sommer- og aktivitetsleir (nytt)

Antall deltakere på sommerleir, aktivitetsleirer og andre fritidstilbud, som samler mange personer og varer over flere dager, anbefales begrenset inntil 300, og det anbefales at man deler deltakerne inn i grupper med omtrent 40 personer.

Det er ikke et krav om å holde 1 meters avstand, men de generelle anbefalingene om avstand og god håndhygiene gjelder også på leir, både for voksne og barn.

Når det skjer aktiviteter på leiren som ikke kan gjennomføres uten å være nærmere enn 1 meter, gjelder ikke anbefalingen om å holde avstand.

Toppidrett

Toppidrett kan utøves som normalt. Det betyr at seriespill kan gjennomføres utendørs og innendørs. (nytt)

Regler for hele landet

Handelsnæringen

Åpent med regulering av smittevernfaglig forsvarlig drift i henhold til covid-19-forskriften, som å tilrettelegge for minst 1 meters avstand og ha rutiner for god hygiene. Smitteverntiltak jf. egen bransjestandard.
Varemesser og midlertidige markeder reguleres på samme måte som handelsnæringen.

Idretts-, kultur og fritidsaktiviteter

Barn og unge under 20 år kan delta som utøvere på idrettsarrangement eller konkurranse på tvers av regioner/kretser (nasjonalt), både utendørs og innendørs, uten krav om å holde 1 meter avstand. (nytt)
Voksne i breddeidretten får unntak fra 1-metersregelen ved deltakelse på idrettsarrangementer som kamper og stevner innen regionen/kretsen, Dette gjelder både utendørs og innendørs. (nytt).

Voksne dansere, musikere og scenekunstnere som ikke er profesjonelle kunstnere får unntak fra 1-metersregelen på både utendørs og innendørs kulturarrangementer, dersom de ellers trener eller øver sammen. (nytt)
Arrangementer

Private arrangementer

Inntil 100 personer på offentlig sted eller i leide/lånte lokaler, inne og ute. (nytt)
Offentlige arrangementer (nytt).

Med faste tilviste plasser: Inntil 1.000 personer (500×2 kohorter) innendørs og inntil 2.000 personer (500×4) utendørs.

Uten faste plasser: inntil 400 (200×2) innendørs, 800 utendørs (200×4).

For arrangementer der testing eller koronasertifikat tas i bruk:

Faste tilviste plasser: 50 prosent kapasitet opp til maks 2.500 personer (500×5) innendørs eller 50 prosent kapasitet opp til maks 5.000 personer utendørs (500×10)

Uten faste plasser: Opptil 1.000 innendørs og 2.000 utendørs. Maks 50 prosent kapasitet begge steder, og i kohorter på 500 personer.

Uteliv, serveringssteder og arrangementer med skjenkebevilling

Skjenkestoppen kl. 24 oppheves. (nytt)
Innslippsstopp kl. 24 opprettholdes.
Krav om registrering, bordservering av alkohol, redusert antall gjester, sitteplasser til alle gjester og avstand.

(©NTB)