Sør-Trøndelag tingrett besluttet at mannen får en deldom. 90 dager av straffen utsettes med en prøvetid på to år, skriver Adresseavisen.

Må betale oppreisning

I tillegg fradømmes 23-åringen retten til å kjøre bil i to år og åtte måneder. Han dømmes også til å betale oppreisningserstatning på til sammen 375.000 kroner.

Dødsulykken skjedde på Sluppen 9. mars i år. Mannen som døde kjørte motorsykkel på vei til et jobbmøte da han kolliderte med lastebilen og omkom.

Domfelte erkjente ikke straffskyld for uaktsomt drap da saken startet 19. november. Lastebilsjåføren skulle svinge til venstre og krysse motgående felt for å kjøre inn på en påkjøringsrampe til E6, men ventet på en varebil som kjørte rett fram.

Motorsykkelen lå bak varebilen. Etter at varebilen hadde passert, fortsatte lastebilen å svinge, og kolliderte dermed med motorsykkelen. Lastebilsjåføren hadde vikeplikt, og det er et oversiktlig kryss, heter det blant annet i dommen. Meddommerne var ikke enstemmige i spørsmålet om uaktsomhet.

Ikke enighet

Flertallet mener at det var uaktsomt av den tiltalte at han ikke gjorde mer for å forsikre seg om at det var klart i motgående felt. Et mindretall mente han ikke opptrådte uaktsomt, og at ulykken var et uheldig sammenfall av omstendigheter.