Lan Marie ber Borten Moe om å skrote veiprosjekter i byene og gi pengene til veier i distriktene

Nyheter: Miljøpartiet De Grønnes Oslo-profil Lan Marie Berg oppfordrer Ola Borten Moe og Senterpartiet til å skrote motorveier i byene og gi til distriktsveier.

Ola Borten Moes forslag om å ta midler fra vei og miljøpakker i byene og gi til vedlikehold av fylkesveier, ble kalt et røvertokt i byene av samferdselsminister og KrF-politiker Knut Arild Hareide i VG.

Også MDG kritiserte planene, men nå inviterer Lan Marie Berg med seg Borten Moe på et lignende tokt. Hun oppfordrer ham og Sp til å skrote fem motorveier i byene og frigjøre midler til de samme fylkesveiene.

– Jeg inviterer Ola Borten Moe og Sp til å skrote disse gammeldagse og helt unødvendige motorveiprosjektene etter valget, sier Berg til NTB.

– På den måten kan vi både sikre en helt nødvendig styrking av kollektivtilbudet i storbyene, samtidig som det også frigjør penger til lavere kollektivpriser og bedre vedlikehold av veier over hele landet, legger hun til.

Ønsker nei til veier

MDG utfordrer Sp til å si nei til disse veiene:

* E18 Vestkorridoren (15 mrd. kr)

* E6 Trondheim-Stjørdal (7 mrd. kr)

* E39 Rogfast (20 mrd. kr)

* E39 Hordfast (36 mrd. kr)

Til sammen vil skroting av disse prosjektene føre til en besparelse på 78 milliarder kroner, ifølge partiet.

– Ola Borten Moe og Sp konstruerer en falsk konflikt mellom by og land, men jeg tror vi kan være enige om en ting: Denne regjeringen sløser bort mange titalls milliarder kroner på nye og unødvendige motorveier i byområdene, sier Berg.

– Sporer av debatten

Hun er partiets førstekandidat til stortingsvalget i Oslo. Tidligere i sommer måtte hun gå av som hovedstadens miljøbyråd da hun fikk mistillit mot seg.
Berg viser til at regjeringen ber byene sørge for at biltrafikken ikke øker, samtidig som det bygges nye veier. Partiet påpeker at også Senterparti-leder Trygve Slagsvold Vedum har kritisert E18 i Oslo.

– Når Borten Moe antyder at det er busstopp i Trondheim og tellemaskiner for fotgjengere som stjeler penger fra vedlikehold av fylkesveiene, så sporer han av debatten, sier Berg.

– Det er regjeringens grenseløse iver etter nye, gigantiske motorveier som spiser av samferdselsbudsjettet. Hans partileder Trygve Slagsvold Vedum har tidligere kritisert pengebruken på E18 inn til Oslo. Jeg regner med dette også gjelder andre rådyre og trafikkøkende motorveier inn til byene, sier Berg.

Ut mot pengebruk

Ola Borten Moe har ikke besvart NTBs henvendelse, men satte i sitt intervju med VG opp byvekstavtalene til regjeringen, som har en ramme på 150 milliarder de neste ti årene, opp mot etterslepet på fylkesveiene, anslått til 70 milliarder.
– Vi må tåle å diskutere pengebruken på bymiljøpakkene. Som land må vi ha en felles interesse av riktig pengebruk. Når det kommer under miljøparaplyen, er nesten all pengebruk riktig, sa Borten Moe.

Konfrontert med anklagen om at han ville gå på røvertokt sa Sp-nestlederen at han ikke var imot effektive miljøtiltak i byene, men at han ville ta en debatt om offentlig pengebruk og sløsing.

(©NTB)
[email protected]
Bilde: 8df8kN-EFnw
Lan Marie Berg utfordrer Senterpartiet til å skrote fem motorveiprosjekter i byene og frigjøre midler som blant annet kan brukes på vedlikehold av fylkesveier. Foto: Terje Pedersen / NTB
Bilde: jPJJKQAsies
Sp-politiker Ola Borten Moes forslag om å kutte i byvekstavtalene og gi til fylkesveiene har skapt debatt. Foto: Torstein Bøe / NTB