Kvinne fikk kreftbeskjed fra St. Olavs hospital to måneder etter røgnten

Nyheter: Først da kvinnen selv etterlyste resultatene selv etter røntgenbildene i januar, fikk hun høre at hun hadde beinkreft, forteller fastlegen.

Kvinnens fastlege varslet Statsforvalteren om hendelsen i januar, skriver Adresseavisen.

Saken er også meldt til Statens helsetilsyn av sykehuset selv.

– Det har vært en forsinkelse i utrednings- og behandlingsprosessen, fra november og til pasienten ringer og etterspør resultatene i januar, sier fastlege Marthe Sand Skjelbred ved Ranheim legesenter i Trondheim til avisen.

«Klart avvik som må meldes fylkeslegen. Åpenbar fare for liv og helse», står det i varselet.

Flere hendelser

Statsforvalteren i Trøndelag har tidligere nevnt hendelsen som en av flere pasienthendelser ved sykehuset hvor journalsystemet kan ha spilt inn.

De har nå sendt saken videre til sykehuset med beskjed om at sykehuset selv må følge opp saken gjennom egne undersøkelser.

Bildene ble bestilt av sykehuset i forbindelse med en tidligere undersøkelse, men fastlegen skal ikke ha fått tilsendt resultatet.

Adresseavisen har bedt sykehuset svare på hva som har skjedd i denne saken – og hvordan forsinkelsen kan ha påvirket pasientens prognose.

I en epost til avisa svarer direktør for virksomhetsstyring, Merete Blokkum:

– Da St. Olavs hospital ble kjent med forsinkelsen i pasientforløpet, varslet man Statens helsetilsyn. Samtidig startet sykehuset en strukturert gjennomgang av hendelsen for å avdekke årsaksforholdene og vurdere behov for å iverksette korrigerende tiltak.

Utover dette ønsker ikke sykehuset å kommentere saken. Hun forklarer videre at gjennomgangen foreløpig ikke er konkludert.

(©NTB)