Kutter kraftig i Frelsesarmeens rusomsorg

Nyheter: Driften av Frelsesarmeens rusomsorg Furulund blir kraftig redusert. Kjøkkenet legges ned og rehabilitering og ettervern forsvinner.

– Vi får sju millioner kroner mindre å drive for enn i fjor. Det blir et godt tilbud for de som skal være der, men rehabilitering og ettervern forsvinner og institusjonens eget kjøkken nedlegges. Dessuten blir det 20 færre plasser, sier daglig leder Willy Husås ved Furulund.

Sorgenfri skriver i sitt februarnummer om at beboere og ansatte ved rusomsorgstilbudet Furulund på Lade var bekymret.

De fryktet at hele tilbudet skulle forsvinne. Bakgrunnen var som følger: I fjor vår foreslo rådmannen å legge ned både Furulund og kriseovernattingstilbudet Herberget i Hvedingsveita. Begge drives av Frelsesarmeen. Nedleggelsen skulle bidra til å finansiere det nye boligkomplekset for rusavhengige som åpner i mars i Jarleveien.

Formannskapet stemte mot nedleggelse, og driften av begge ble i stedet lagt ut på anbud. I januar ble det klart at Herberget fikk drive videre.

Frelsesarmeen la også inn et tilbud på drift av 12 plasser ved Furulund. I fjor hadde de 32 plasser, men Frelsesarmeen mente de nye økonomiske rammene ikke tillot mer.

Det endte med at Furulund i februar fikk aksept for sitt tilbud. Trondheim kommunes bestilling er at tilbudet skal være et absolutt rusfritt opphold. Det nye tilbudet vil gjelde fra første mars.

I februarnummeret snakket Sorgenfri med flere beboere på Furulund. De trakk fram rehabilitering og ettervern i form av arbeid som svært viktig for at de skulle holde seg rusfri. Denne delen av tilbudet blir nå altså borte.

Willy Husås tror imidlertid det kan finnes en alternativ løsning for de som ønsker ettervern.

–Noen av gjengangerne, og også nye beboere, kan få muligheten til å jobbe som frivillige på Furulund. De får frivillighetskontrakt som sikrer dem en god personforsikring når de er på jobb på lik linje med oss faste ansatte. Vi kaller det ikke ettervern lenger, men nytten vil være den samme: Å ha noe å gjøre og se frem til, og å føle på tryggheten av at noen kan fange dem opp om de skulle «ramle utpå» igjen. Det tror vi kan bli bra, sier han.

Kommunen ønsker at Furulund nå skal tilby korttidsopphold på i høyden fire uker til personer som skal inn i behandling, er ferdig med behandling eller trenger å roe ned rusbruket sitt.

Furulund vil også forsøke å selge plasser til andre kommuner fra første mars, ettersom de har en stor bygningsmasse som nå står ledig