Kripos: – Vi klarer ikke å holde følge følge med kriminelle nettverk

Nyheter: Norge klarer bare å gå etter 40 av de 100 kriminelle nettverkene i Norge, advarer Kripos. De etterlyser flere ressurser.

– Vi ser at de kriminelle nettverkene vokser, og vi klarer ikke å holde følge, sier Kripos-sjef Kristin Kvigne til  Aftenposten.

1200 personer

1200 personer kobles til kriminelle nettverk i Norge, og det blir stadig flere av dem. Kvigne sier at varsellampene blinker.

Etterforskning av kriminelle nettverk krever ofte mange etterforskere og tar tid, noe som gjør at de blir nedprioritert. Politidistriktene er underbemannet og står i spagat med alle oppgavene de skal løse, advarer Kvigne.

– Det er ingen tvil om at vi ikke har god nok kapasitet til å håndtere dette på en god nok måte, supplerer avdelingsleder Bjørn Vandvik fra Politidirektoratet. De etterlyser en større satsing fra regjeringen og ressurser til å håndtere nettverkene.

Tiltak

Justisminister Emilie Enger Mehl (Sp) sier det er lagt fram flere tiltak mot kriminelle nettverk, og at det er varslet en stortingsmelding om økonomisk kriminalitet, som skal bidra til å strupe gjengenes tilgang på penger. Kriminelle nettverk er prioritert høyt i neste års budsjett, men det er trange tider, erkjenner Mehl.

– Jeg tror ikke du finner noen i politiet som mener de har nok penger, sier hun.