Eier er KLP Trondheim AS og salgsobjektet består av både næringsarealer, handel og boliger. De største leietakerne er NTNU, interiør- og designbutikken Ting, utestedet Krambua, rådgivningsfirmaet Optiman, Trondheim kommunale Pensjonskasse og Per Knudsen Arkitekter, skriver NE Nyheter.

KLP tok over Solsiden i Trondheim da de før sommeren kjøpte de gjenværende eiendommene i Aberdeen Eiendomsfond Norge II, slik at dette salget kan være et ledd i å redusere eksponeringen i byen, skriver avisen.

Det samlede tomtearealet er på snaue 4,1 mål, mens den totale bygningsmassen ifølge markedsføring fra DNB Næringsmegling Trondheim, som har salgsoppdraget, er på 15 260 kvadratmeter.

Gjennomsnittlig årsleie i Krambukvartalet ligger på 1390 kroner kvadratmeteren, der leienivået varierer fra 1300-1500 kroner i de ulike adressene.

Total årsleie i dag utgjør 16,35 millioner kroner, i tillegg kommer om lag 200 000 kroner fra utleie av parkeringsarealer.

Men, det er ledige arealer i Krambukvartalet, og en fullt utleid eiendom antas ifølge DNB å bringe inn 19,27 millioner kroner i årlige leieinntekter.

Ledigheten i bygget har imidlertid vært langvarig.