Kraftig økning i sykemeldinger for trøtthet og slapphet

Nyheter: Antallet sykemeldinger for trøtthet og slapphet har økt kraftig siden i fjor. Nesten 20.000 nordmenn er borte fra jobb fordi de er trøtte og slappe.

Nav peker på koronapandemien som en årsak til økningen.

annonse

Pandemien

Totalt var det 19.551 sykemeldinger som følge av trøtthet og slapphet i andre kvartal i 2023.

Bare fra april til juni har 352.348 dagsverk gått tapt, anslår Nav. Det representerer en økning på 13,3 prosent sammenlignet med tilsvarende periode i fjor.

– Nå ser vi trolig langtidsvirkninger av pandemien. Til tross for at det har vært en markant nedgang i påvist korona, er det en stor økning i diagnoser som er vanligst for personer som først har vært sykemeldt med korona. Disse diagnosene kan ha lang varighet, sier arbeids- og velferdsdirektør Hans Christian Holte.

Leder for Koronastudien ved Oslo universitetssykehus sier at ettervirkningene av korona kan vare opptil et år.

Dabber av

– Det vanligste er den slappheten, men den dabber av hos de fleste, og så er det kognitive problemer, som det å få problemer med å konsentrere seg, som er de to vanligste ettervirkningene av korona, sier han til  P4.

(©NTB)