Kraftig nedgang i hasjbeslag: MDMA på rekordnivå

Nyheter: Aldri før har politiet og tollvesenet gjort flere beslag av partydopet MDMA enn i fjor. Samtidig var det et kraftig fall i antall hasjbeslag.

– Beslagstallene i Norge tyder på økende MDMA-bruk her i landet, til tross for covid-19, sier leder Kari Solvik i seksjon for narkotikaanalyse i Kripos.

Antall MDMA-beslag økte med hele 27 prosent i fjor. Politiet og tollvesenet tok til sammen cirka 75.400 tabletter, samt 21 kilo MDMA-pulver og krystallinsk materiale, fordelt på 1.479 beslag. Antallet har aldri vært høyere, framgår det av Kripos’ narkotikastatistikk for 2020.

Beslaglagte mengder er vesentlig mindre enn i 2019, men betydelig høyere enn i årene fra 2016 til 2018. Det siste tiåret har det vært en kraftig vekst i MDMA-beslag.

Koronafall i Europa

Den norske tendensen i fjor er motsatt av hva som rapporteres fra flere europeiske land, hvor politiet opplever en merkbar nedgang i MDMA-bruken under koronapandemien.

Nedgangen skyldes ikke nødvendigvis redusert tilgjengelighet, men stengte utesteder og klubber, i tillegg til restriksjoner som begrenser sosialt samvær mellom mennesker, ifølge Kripos.

I samme periode ved det en stor nedgang i hasjbeslagene, men en økning i beslagene av marihuana – både i antall beslag og beslaglagt mengde. Hasj har gjennom mange år stått for 35 til 38 prosent av alle beslag. I 2020 er denne andelen kun 25 prosent.

Marihuana utgjør nå 14 prosent av alle beslag, mot 10 prosent i fjor.

Flere politiaksjoner

Utviklingen er i tråd med den det ble rapportert om i første halvår, da hasj var i kraftig tilbakegang til fordel for amfetamin og MDMA. Koronastengte grenser og betydelige vanskeligere vilkår for narkotikasmuglerne var bare deler av forklaringen, ifølge Kripos.

– Spesielt har stengte og kontrollerte grenser mellom Marokko og Spania og mellom Spania og Frankrike vanskeliggjort smuglingen. Det har fått betydning for tilgangen på hasj over store deler av Europa, inkludert Norge. Rapporter fra Europol viser også at prisnivået har økt betydelig i samme periode, sier Solvik.

Mer amfetamin

Det er til sammen beslaglagt rundt 535 kilo amfetamin og metamfetamin fordelt på 5.611 beslag.

– Antall beslag med amfetaminer har økt med 8 prosent sammenlignet med fjoråret. Amfetaminer utgjør nå 21 prosent av de samlede narkotikabeslagene mot 17 prosent i fjor. Også mengdene er noe større enn i fjor, men gjennomsnittlig styrkegrad ser ut til å være lik, sier Solvik.

Det ble tatt 24,4 kilo heroin fordelt på 789 beslag i fjor – 15 prosent flere beslag enn i 2019. Mengden er relativt liten sett i et tiårsperspektiv, mens antall beslag har vært økende de siste par årene.

(©NTB)

[email protected]

Bilde: 9JGmeX7lqPY

Kraftig nedgang i hasjbeslag – MDMA på rekordnivåID: 17555208
NTB-Steinar Schjetne
Aldri før har politiet og tollvesenet gjort flere beslag av partydopet MDMA enn i fjor. Samtidig var det et kraftig fall i antall hasjbeslag.
– Beslagstallene i Norge tyder på økende MDMA-bruk her i landet, til tross for covid-19, sier leder Kari Solvik i seksjon for narkotikaanalyse i Kripos.

Antall MDMA-beslag økte med hele 27 prosent i fjor. Politiet og tollvesenet tok til sammen cirka 75.400 tabletter, samt 21 kilo MDMA-pulver og krystallinsk materiale, fordelt på 1.479 beslag. Antallet har aldri vært høyere, framgår det av Kripos’ narkotikastatistikk for 2020.

Beslaglagte mengder er vesentlig mindre enn i 2019, men betydelig høyere enn i årene fra 2016 til 2018. Det siste tiåret har det vært en kraftig vekst i MDMA-beslag.

Koronafall i Europa
Den norske tendensen i fjor er motsatt av hva som rapporteres fra flere europeiske land, hvor politiet opplever en merkbar nedgang i MDMA-bruken under koronapandemien. Nedgangen skyldes ikke nødvendigvis redusert tilgjengelighet, men stengte utesteder og klubber, i tillegg til restriksjoner som begrenser sosialt samvær mellom mennesker, ifølge Kripos.
I samme periode ved det en stor nedgang i hasjbeslagene, men en økning i beslagene av marihuana – både i antall beslag og beslaglagt mengde. Hasj har gjennom mange år stått for 35 til 38 prosent av alle beslag. I 2020 er denne andelen kun 25 prosent.

Marihuana utgjør nå 14 prosent av alle beslag, mot 10 prosent i fjor.

Flere politiaksjoner
Utviklingen er i tråd med den det ble rapportert om i første halvår, da hasj var i kraftig tilbakegang til fordel for amfetamin og MDMA. Koronastengte grenser og betydelige vanskeligere vilkår for narkotikasmuglerne var bare deler av forklaringen, ifølge Kripos.
– Spesielt har stengte og kontrollerte grenser mellom Marokko og Spania og mellom Spania og Frankrike vanskeliggjort smuglingen. Det har fått betydning for tilgangen på hasj over store deler av Europa, inkludert Norge. Rapporter fra Europol viser også at prisnivået har økt betydelig i samme periode, sier Solvik.

Mer amfetamin
Det er til sammen beslaglagt rundt 535 kilo amfetamin og metamfetamin fordelt på 5.611 beslag.
– Antall beslag med amfetaminer har økt med 8 prosent sammenlignet med fjoråret. Amfetaminer utgjør nå 21 prosent av de samlede narkotikabeslagene mot 17 prosent i fjor. Også mengdene er noe større enn i fjor, men gjennomsnittlig styrkegrad ser ut til å være lik, sier Solvik.

Det ble tatt 24,4 kilo heroin fordelt på 789 beslag i fjor – 15 prosent flere beslag enn i 2019. Mengden er relativt liten sett i et tiårsperspektiv, mens antall beslag har vært økende de siste par årene.

(©NTB)
[email protected]
Bilde: 9JGmeX7lqPY
Antall MDMA-beslag steg til nye høyder i fjor. Illustrasjonsfoto: Gorm Kallestad / NTB

Antall MDMA-beslag steg til nye høyder i fjor. Illustrasjonsfoto: Gorm Kallestad / NTB