Kraftbransjen soper inn 52 milliarder i overskudd

Nyheter: Årsresultatet for elektrisitetsnæringen var 52 prosent høyere i 2022 sammenlignet med 2021. Strømprisene har aldri vært så høye som i andre halvdel av 2022.

– Det har aldri blitt registrert høyere strømpriser enn i andre halvår 2022, sier seniorrådgiver Tom Jonas Billit i Statistisk sentralbyrå (SSB).

Prisen i engrosmarkedet var på 130,3 øre/kWh som gjennomsnitt for 2022. Det er en økning på 102 prosent fra 2021, da snittprisen var på 64,5 øre/kWh.

Prisforskjeller

Det var også store prisforskjeller i de ulike regionene i landet. Prisene var høyest i Sør-Norge. For eksempel var kraftprisen uten nettleie, avgifter og fratrekk for strømstøtte for husholdningene 211 øre/kWh i Vestfold og Telemark sammenlignet med 39,4 øre/kWh i Nordland.

Strømstøtten som ble innført i desember 2021, hadde effekt i hele 2022 og bidro til å dempe prisene for husholdningene.

Driftsinntektene for elektrisitetsnæringen økte med 66,4 prosent fra 2021 til 2022, til 381 milliarder kroner. Driftskostnadene økte med 55,6 prosent til 253 milliarder kroner. Driftsresultatet ble 128 milliarder kroner, og økte med 92,5 prosent.

Utviklingen for næringen er uvanlig i historisk sammenheng og er drevet av de økte markedsprisene for elektrisk kraft i 2022.

– Prisøkningene påvirker både inntektene og kostnadene, sier Billit