– Dette dreier seg om en eldre person som fikk påvist koronasmitte etter hjemkomst fra Nord-Italia, opplyste konstituert fagdirektør Tom Christian Martinsen ved St. Olavs hospital på en pressekonferanse mandag.
Vedkommende har vært i hjemmekarantene siden hjemkomst.

Martinsen vil ikke svare på om personen hadde en underliggende sykdom, eller gi flere detaljer om vedkommende.

– Personen kom til sykehuset via kommunehelsetjenesten, sier Martinsen.

Foruten tilfellet ved St. Olavs hospital er til sammen tre smittede personer lagt inn på Oslo universitetssykehus, Drammen sykehus og Bærum sykehus.

– Vi er vant til smittepasienter

Martinsen understreker at St. Olavs hospital er vant til å håndtere smittepasienter.

– Vi har rutiner for dette. Det er noe vi håndterer hele tiden, sier han.

Administrerende direktør Grethe Aasved ved sykehuset opplyser at de har satt som mål at ingen pasienter skal bli smittet hos dem, og at de skal sørge for å ha nok personell til stede.

– Vi har satt inn meget strenge restriksjoner på reisevirksomhet i tjeneste. Vi har i dag 21 personer i karantene som har reist, eller som har nære pårørende som har reist, sier Aasved.

Det er likevel mer personell på sykehuset enn normalt, fordi kursvirksomhet og lignende er avlyst.

Flere koronasmittede personer innlagt på sykehus

Image with visual paralax effect

Så langt er fire koronasmittede personer lagt inn på ulike sykehus rundt om i landet.

Mandag ble tre smittede personer lagt inn på St. Olavs hospital i Trondheim, Oslo universitetssykehus og Bærum sykehus. Fra før av er en person innlagt ved Drammen sykehus.

En eldre person er lagt inn på St. Olavs hospital etter å ha testet positivt på smitteprøve lørdag. Vedkommende har vært på reise i Nord-Italia og i karantene siden hjemkomsten.

– Tilstanden er stabil, sier konstituert fagdirektør Tom Christian Martinsen.

Han vil ikke svare på om personen har en underliggende sykdom.

Forverrede luftveisproblemer

Det ble også innlagt en smittet person ved Oslo universitetssykehus.

– Av personvernhensyn vil sykehuset ikke gi ytterligere opplysninger om pasienten eller helsetilstanden, opplyser helseforetaket.

Ved Bærum sykehus ble en koronasmittet person som har vært i hjemmekarantene i en uke, innlagt fordi personens luftveisplager har forverret seg de siste dagene.

Pasienten ble sannsynligvis smittet på en hjemreise fra et risikoområde for en uke siden, skriver helseforetaket Vestre Viken i en pressemelding mandag.

Første innleggelse søndag

Søndag ble en person lagt inn på sykehuset i Drammen. Dette var den første sykehusinnleggelsen av en koronasmittet i Norge.
Også denne personen har vært i Nord-Italia og fikk påvist smitte i forrige uke. Vedkommende har vært i hjemmekarantene siden hjemkomsten.

– Pasienten har et sammensatt sykdomsbilde som gjorde at innleggelse var nødvendig, opplyste helseforetaket.

(©NTB)