En person har fått påvist Covid-19 etter å ha forlatt skipet ved et tidligere anløp i en annen havn. Resten av mannskapet på 92 personer holdes i karantene i henhold til IHR-forskriften. Det er foreløpig ikke registrert symptomer hos øvrig mannskap.

video: Frank Valde

Skipet vil ligge til kai 68 (Turistskipskaia) de neste dagene innenfor et ISPS-sikret område, inngjerdet med vakthold, heter det i en pressemelding fra Trondheim kommune.

På grunn av kaikapasitet og nærhet til St. Olavs Hospital er Trondheim Havn utpekt til beredskapshavn i forbindelse ved mulig koronautbrudd på skip.

Kommuneoverlegen i Trondheim kommune har ansvar for videre oppfølging av mannskap ved mistanke om smitte. Testing utføres om bord.

Image with visual paralax effect

– Skipet er i karantene. Mannskapet holder seg der, og bare relevant personell får komme ombord. Vi satser på å få gjennomført alle prøvene i kveld, og å ha svar i løpet av fredag, sier fungerende kommuneoverlege Elizabeth Kimbell til Nidaros.

Image with visual paralax effect