Koronabølgen er over: Venter ny bølge senere i vinter eller vår

Nyheter: Koronabølgen er over for denne gang, men det vil fortsatt være en del smittespredning. En ny bølge kan komme senere i vinter eller vår, ifølge FHI.

Det har vært en stor nedgang i påviste tilfeller og sykehusinnleggelser med covid-19 som hovedårsak de siste ukene, skriver Folkehelseinstituttet i sin ukerapport.

Avtatt

Etter at smitten av luftveisinfeksjoner tok seg opp rundt juletider, har forekomsten avtatt betydelig i løpet av januar.

– I årets første uker har det vært en stor nedgang i antall nye sykehusinnleggelser med covid-19, influensa og RS-virusinfeksjon. For RS-virusinfeksjon og influensa har nedgangen i antall innleggelser stoppet opp. Den videre utviklingen av epidemiene i vinter er usikker, skriver FHI i rapporten.