Kommunen trenger flere vikarer raskt: Her kan du søke jobb

Nyheter: Trondheim kommune har nå store utfordringer på grunn av korona-fravær, og fraværet kan øke ytterligere. Mangelen på medarbeidere rammer spesielt skoler, barnehager og viktige tjenester innen helse og velferd.

Mange ansatte i kommunen er nå borte fra jobb på grunn av sykdom eller fordi de er i karantene.

Denne situasjonen kan forverres de neste ukene på grunn av smittespredning. Kommunen trenger derfor ekstra krefter for å betjene en del av disse tjenestene. Det gjelder de nærmeste ukene, men også etter nyttår. Ettersom situasjonen er prekær, oppfordrer kommunen interesserte søkere til å ta kontakt snarest.

– Vi oppfordrer alle som kan bidra om å søke på disse stillingene slik at vi sammen kan gjøre et løft i denne utfordrende situasjonen, sier helse- og velferdsdirektør Wenche P. Dehli og oppvekst- og utdanningsdirektør Lasse Arntse, heter det i en pressemelding.

Helse og velferd

Innen helse- og velferd trenger de blant annet folk til:

●  De ordinære tjenestene som helse- og velferdssenter, bo- og aktivitetstilbud.

●  Hjemmebaserte tjenester og andre helse- og omsorgstjenester.

●  Vaksinering, prøvetaking, smittesporing og bemanning av koronatelefonen.

Trondheim ber nå om hjelp også fra pensjonister og studenter for å kunne opprettholde et tilfredsstillende helsetilbud til innbyggerne. Søkere må ha noe real eller formalkompetanse. For mange kan det også bli mulighet for fast ansettelse.

Her kan du søke på stillinger innen helse- og velferd

Barnehage

En rekke trondheimsbarnehager melder nå om mangel på tilkallingsvikarer. Trondheim kommune ønsker derfor å rekruttere til både kortere og lengre vikariater.

En tilkallingsvikar vil inngå i det daglige arbeidet i barnehagen. Dette innebærer lek og samspill med barn, og praktiske arbeidsoppgaver. Det gjennomføres intervjuer fortløpende, da det er behov for snarlig oppstart.

Her kan du søke på stillinger i barnehage

 Skole

I Trondheimsskolen er det behov for tilkallingsvikarer både i skole og SFO, og i både korte og lengre vikariat. Behovet for flere medarbeidere er stort.

Rekruttering av flere vikarer er avgjørende for at vi skal kunne gi barn og unge i skolene og SFO i Trondheim et tilbud.

Det er en forutsetning at søkerne kan fremvise politiattest for å jobbe med barn og unge.

Her kan du søke på stillinger i skole- og SFO