Her kommer pris­rekordene for nærings­lokaler i Trondheim

Nyheter: - Alt stemmer med planene for området rundt den nye sentralstasjonen, sier sjefen for DNB Næringsmegling, Rune Husby, som spår at her skal det settes prisrekorder for næringslokaler i Trondheim.

Det var under mandagens stormønstring «Byggebørsen» på Rica Nidelven Hotel at Husby presenterte sin analyse av markedet for næringseiendom i Trondheim:

Ifølge Husby er det området rundt sentralbanestasjonen som peker seg ut som Trondheims nye «CBD-område» – central business district – en betegnelse som brukes på selve indrefileten i næringsmarkedet.

Her snakker vi om urbane knutepunkter med high-end arkitektur og sofistikerte løsninger som trekker til seg høystatus leietakere – det vil si de som er villig til å betale markedets høyeste priser. Tilsvarende områder i Oslo er f.eks. Aker Brygge og Tjuvholmen.

Men eiendomssjefen forventer ikke at kvadratmeterprisen når ekstreme høyder, slik tilfellet er for enkelte områder i Tigerstaden:

– Vi mener nå at det er mulig å oppnå 2000 kr. kvm. for nye og topp rehabiliterte kontorlokaler sentralt i Trondheim. Men det er fortsatt mye å gå på i forhold til Oslo – i CBD – segmentet oppnås ekstrempriser på over 4000,- pr. kvadratmeteren . I Trondheim skal vi ikke dit. Vi har ikke nok virksomheter som er prisdrivende, typisk advokat, bank, finans og revisjon. Det er disse som er med på å drive prisene opp til slike nivåer. Selskapene er rett og slett ikke store nok i Trondheim til å være prisdrivende, sier Husby, som peker på en annen faktor som holder prisgalloppen i sjakk:

– Et annet element som holder prisene nede er mange dyktige tilbydere som konkurrerer og presser hverandre i forhold til det å ta ut pris – spesielt på nybygg, sier Husby.

Det var under mandagens stormønstring «Byggebørsen» på Rica Nidelven Hotel at Rune Husby presenterte sin analyse av markedet for næringseiendom i Trondheim:

Bekymret for ledighet i sentrum

Han tegnet et bilde av et sunt marked i god balanse, foran de vel 200 tilhørene fra finans, investor og byggebransje i Trondheim:

– Ledighetstallene har gått kraftig ned det siste året – nedgangen er såpass stor som 20 prosent. Markedet har absorbert de lokalene som er blitt bygd og mere til. Det reflekterer vekst i næringslivet og en generell positiv trend. Akkurat nå er det 170 ledige lokaler og Trondheim, som representerer ca 110.000 kvm. Mesteparten av ledigheten er relatert til sentrum – ikke overraskende da det er her vi finner de fleste byggene. Ellers er ledigheten svært begrenset i de fleste områdene, sa Husby som uttrykte bekymring på ett punkt:

– Omlag 40.000 kvm. næringsareal står ledig i sentrum. Trenden er at de er langtidsledige. Vi ser at bryggelokaler, og 2. og 3 etg. i tradisjonelle bygårder ikke blir leid ut. Disse vil på sikt vil forsvinne ut av markedet for næringseiendom. Vi tror at arealene må konverteres til boliger, sa Husby.

Husby la også frem ferske tall på prisbildet i Trondheim:

– Første halvår lå snittprisen på 1500 kr. pr. kvadrat i sentrum. Nye tall for 2. halvår viser at snittprisen har steget til 1540 kr. Så vi har en positiv prisutvikling i sentrum. I randsonen, det vil si fra Lerkendal og utover, så er prisbildet mer stabilt – på 1250 kr.pr. kvm, sier Husby, som understreker at tallene representerer et snitt og at det i tallene ligger både nye og gamle bygg.

– Pris-spennet strekker seg fra 1000 kroner og oppover. Nybygg ligger ofte på 1500-1800, opplyste Husby.

Liten betalingsvillighet for kvalitet

Husby hevdet at betalingsviljen for «det lille ekstra» er lav, og at dette volder bekymring i bransjen:

– Leietakere viser liten evne til å betale for ekstra kvaliteter, både når det gjelder arkitektur og miljø. Alle vil ha meget god standard og flotte lokaler, men er ikke særlig villig til å betale for det. Det er en utfordring som mange i bransjen er opptatt av. Det skal være billig, og samtidig se flott, fresht og spenstig ut.

Mangler ikke kontorlokaler i Trondheim

På tilbudssiden er det ingenting som tyder på at byen mangler kontorlokaler i årene fremover. I 2012 ble det tilført 111.000 kvm. I 2013 er tilførselen lav, men tar seg kraftig opp igjen i 2014, da et stort antall bygg ferdigstilles:

– Bygg som er under regulering eller ferdig regulert utgjør en reserve på 600.000 kvm, prosjekter som bygges når leietaker er på plass. Så det er egentlig ingen mangel på næringsarealer eller kontorbygg i Trondheim. Andre segmenter mangler mer plass, som for eksempel lager og logistikk, påpekte Husby.