Sexkjøp på Solsiden: Krevde pengene tilbake etter endt samleie

Nyheter: Forklarte i retten at han måtte ha tilbake pengene, da han hadde lånt dem.

Domfelte som er 18 år erkjente forholdet, og forklarte i retten at han fikk telefonnummeret til den prostituerte fra en venn. Han sendte henne melding og avtalte samleie for kroner 1500,-. og dro deretter til en leilighet i Dyre Halses gate. Der betalte han på forhånd med kontanter, og de gjennomførte samleie, går det frem av den ferske dommen som nylig ble avsagt av Sør-Trøndelag tingrett.

Domfelte forklarte at etter samleiet var overstått, så krevde han beløpet tilbake ettersom han bare hadde lånt pengene og måtte betale tilbake. Det endte med at den prostituerte ringte politiet og ba om bistand. Politiet identifiserte domfelte via mobilnummeret han hadde brukt da han kontaktet fornærmede.

Straffet for flere alvorlige forhold

18-åringen, som kom til landet som flyktning fra Syria sammen med sin familie, ble i tillegg dømt for en rekke andre forhold, blant annet tyveri av en pengesum.

18-åringen ble også dømt for å ha brutt et utstedt kontaktforbud mot en ung jente. Dette skal han ha brutt da han fulgte etter jenta i skolegården og passerte henne fem-seks ganger mens hun satt i kantina.

I dommen heter det følgende: «tiltalte stilte seg på samme busstopp som fornærmede etter skoletid, pekte mot henne, og slo en knyttneve i andre hånda mens han stirret på henne. Han gjorde også et seksuelt tegn med fingrene mot henne», heter det i dommen.

Bakgrunnen for kontaktforbudet er at domfelte skal ha banket opp kjæresten til jenta, og uttalt at han skulle drepe henne.

Domfelte er også tidligere ilagt ungdomsstraff, blant annet for seksuell omgang med barn og flere andre alvorlige forhold. Samtlige forhold ble begått før han fylte 18 år og ble dermed ikke tillagt vekt ved straffeutmålingen.

Straffen ble fastsatt til fengsel i 45 dager som ble gjort betinget med en prøvetid på to år.