Kirkemøtet i Trondheim: Kristin gjenvalgt som leder

Nyheter: – Jeg er dypt takknemlig for tilliten Kirkemøtet har vist meg, sier kirkerådsleder Kristin Gunleiksrud Raaum etter å ha blitt gjenvalgt for to nye år.

Kristin Gunleiksrud Raaum har ledet Kirkerådet siden 2016. Kirkerådslederen er øverste folkevalgte leder i Den norske kirke. Hun ble valgt av Kirkemøtet, som er samlet i Trondheim i perioden 21.–26. september. Det var ingen motkandidater, men av de 110 stemmeberettigede til stede, var det 99 som stemte – alle stemte på Raaum.

– Flere av dere kunne ikke stemme på meg, ut ifra deres overbevisning. Det bryter på dypet. Det har jeg stor respekt for. Og det anerkjenner jeg. Jeg ønsker å gjøre et forsøk på også å være deres leder, sa Raaum ifølge Kirken.no i talen etter valget.

Leve med uenighet

Raaum er opptatt av hvordan medlemmene skal leve sammen med uenighet i kirken

– Kirken skal være mer for flere, det vil jeg bidra til de neste årene, sier hun.

Kirkemøtet består av de elleve bispedømmerådene som velges av medlemmene i Den norske kirke gjennom kirkevalget hvert fjerde år. På møtet behandles blant annet saker om ny kirkelig organisering, kirken som økonomisk aktør og ansvarlig forvalter og ny rekrutteringsstilling som prest under utdanning.

(©NTB)