Kirkemøtet oppfordrer til gjestfrihet for flyktninger

Nyheter: På årets kirkemøte som ble holdt i Trondheim ble det vedtatt en enstemmig resolusjon der det oppfordres til gjestfrihet for mennesker som flykter fra Syria og andre konfliktfylte land.

– I en verden der mange lider, er ikke svaret å distansere oss fra lidelsene og bygge murer. Kirken kan ikke leve med det! heter det i resolusjonen, som ble vedtatt ved avslutningen av Kirkemøtet 2018 mandag.

Resolusjonen tar et oppgjør med det som beskrives som økende fremmedfrykt i Europa.

– Europa lammes av økende fremmedfrykt. Gjerder settes opp. De fleste kommer seg ikke videre. Redde og slitne drives de fra skanse til skanse. Flyktningkrisen er ikke i Norge. Vi tok imot ca. 3.000 kvoteflyktninger i fjor. Flyktningene kommer til Hellas, Italia, Libanon, Uganda og andre naboland til de konfliktfylte områdene, heter det.

Istedenfor å bygge murer oppfordrer Kirken både folk og menigheter til gjestfrihet for flyktningene og ber om mot og engasjement i samfunnsdebatten. De kommer også med en oppfordring til statsminister Erna Solberg (H).

– Kjære statsminister: Vær modig! Vis gjestfrihet i ord og handling. Sørg for en anstendig flyktning- og asylpolitikk, heter det i resolusjonen.

Her kan du lese resolusjonen i sin helhet:
Jesus var en flyktning. Han er fremmed, sulten, tørst og på flukt. I vår tid. I vår verden. Mens vi i Norge nylig har feiret påske og nyter vårsola, utspiller det seg grusomme scener i Syria.

12 000 barn er døde i krigen. 22 millioner barn er på flukt fra krig og konflikt rundt om i verden. De er fra Syria, Jemen, Sør-Sudan, DR Kongo, Afghanistan og mange andre steder. 65 millioner er på flukt i vår verden i dag. Det er det høyeste tallet siden andre verdenskrig. Mennesker flykter fra krig, forfølgelse, fattigdom og klimakatastrofer. Europa lammes av økende fremmedfrykt. Gjerder settes opp. De fleste kommer seg ikke videre. Redde og slitne drives de fra skanse til skanse.

Flyktningkrisen er ikke i Norge. Vi tok imot ca. 3000 kvoteflyktninger i fjor. Flyktningene kommer til Hellas, Italia, Libanon, Uganda og andre naboland til de konfliktfylte områdene. Mange menigheter i Europa og i Norge har de siste årene vist nestekjærlighet og skapt trygge møteplasser for mennesker på flukt.

Vår tro og vårt liv er blitt utfordret og beriket gjennom disse møtene. Mange har tatt opp kampen for flyktningenes rettigheter, som Kirkens Nødhjelp som bidrar med livsviktig arbeid i Syria, Sør-Sudan og flere andre land.  Gjennom Det lutherske verdensforbund støtter kirken årlig nær 3 millioner flyktninger. Vi er del av verden og vi må ta vår del av ansvaret for mennesker som lider, selv om det kan koste. Kirken er en håpsbevegelse. Den skal være en protestbevegelse mot urett.

Det er mange som er redde, men den oppstandne Jesus sa til sine disipler: Frykt ikke! Fatt mot!I en verden der mange lider er ikke svaret å distansere seg fra lidelsene og bygge murer. Kirken kan ikke leve med det! Derfor sier vi til folk og menigheter:Vis gjestfrihet! Vær håpets stemme og hender!Vis mot og engasjement, i lokalsamfunnet og i samfunnsdebatten! Kjære statsminister: Vær modig! Vis gjestfrihet i ord og handling. Sørg for en anstendig flyktning- og asylpolitikk.Det dere gjør mot en av disse mine minste gjør dere mot meg, sa Jesus til oss.