Her kan du få en halv million i startkapital

Nyheter: Midt-Norges beste gründere søkes i en konkurranse som lokker med 500.000 kroner i startkapital.

«Midt-Norge har betydelige utfordringer med finansiering av idéutviklingsfasen». Regionen har ellers komparative fortrinn med utdanning, forskning og kreative krefter, og det regionale næringslivet har vilje til nyskaping og vekst», heter det i statuttene til startstøtte-konkurransen, som er et samarbeid kalt «Partnere for nyskaping», og som består av NTNU, Sparebank1, NTE og SINTEF.

Startstøtte-konkurransen retter seg mot Midt-Norske gründerteam med potensial og ambisjoner om å lykkes i et internasjonalt marked.

Ideene vil derfor normalt være kunnskapsintensive eller teknologibaserte, for å styrke verdiskaping, arbeidsplasser og næringslivet i regionen.

80 prosent av tidligere Startstøtte-vinnere i dag er lededyktige bedrifter med suksess.