Hovedbilde: Kjell Johansen, Norsk Lokomotivmannsforund

På torsdag var det politisk streik over hele landet mot regjerings forslag å innføre EUs jernbanepakke 4. Alle tog stod stille i to timer meller klokka 12 og 14.

Utenfor Trondheim S hadde omlag 300 personer samlet seg for lytte til appeller fra fagforeninger, klubber og politiske partier. Og mange av karakteristikkene fra talerstolen på trappa mot Brattøra, var mildt sagt sterke.

Eksperiment

– Kapitalismens klamme hånd kjenner ingen grenser. Regjeringen har bestemt seg for å presse gjennom en jernbanepakke som vi vet ikke fungerer. Dette gagner bare kakser og rikfolk. Vi må ha selvråderett over egen infrastruktur, og det skal vi faen meg kjempe for, tordnet Ragna Vorskinnslien, gruppleder for Rødt i Trondheim bystyre til bred applaus fra oppmøte.

Kjell Johansen i Norsk Lokomotivmannsforbund fulgte opp:

– Det er snakk om enorme forskjeller på togdrift i Norge og i store deler av Europa. Kan man sammenligne det å kjøre over Saltfjellet midtvinters med lune turer gjennom Sør-Europa om sommeren? Nei! Dette er et ekstremt eksperiment som regjeringen ikke vil at folket skal få evaluere, mente han.

– Fagforeningsknusing på sitt aller verste, sa Roar Aas, gruppeleder i Trondheim Ap.

Roar Aas, gruppeleder i Trondheim Ap.

Økt konkurranse

EUs jernbanepakke 4 er en sammensatt affære, men kort oppsummert er den ment å være et sett med regler som skal forenkle og harmonisere prosessene for å godkjenne nytt togmateriell og gi sikkerhetssertifikat til togselskaper. I tillegg innføres krav for økt bruk av konkurranse.

NHO og regjeringen mener dette gagner norsk jernbane på flere måter, og at sikkerhetsregelverket og arbeidsvilkårene vil bli ivaretatt.

Image with visual paralax effect

– Grunnlovsstridig

– Dersom Jernbanepakke 4 blir vedtatt, så lar den seg ikke reversere. Vi i Senterpartiet mener at dette er en avgjørelse der Norge frasier seg råderett over egen infrastruktur. Dette er grunnlovsstridig, mente lokallagsleder i Sp, Øyvind Arend Hallvig Bentås.

Rakel Skårslette, gruppeleder i Sosialistisk Venstreparti sitt fylkesutvalg, mener at det er det norske folket som skal bestemmer over norsk jernbane, ikke Brussel.

– Hvorfor skal vi gjennomføre noe som mange andre land i Europa har elendige erfaringer med? spurte hun.

– Vi må ha kontroll over eierskapet til norsk togdrift. Vi må være på vakt, avsluttet Karin Bjørkhaug, fylkespolitiker for KrF i Trøndelag og sentralstyremedlem i KrF.