Den kalde vinteren kan gi kraftig pollenspredning

Nyheter: Mange steder har vinteren vært svært kald. Dermed kan spredningen av enkelte pollentyper bli svært kraftig når pollensesongen starter.

De lave temperaturene i vinter og tidlig på vårparten har ført til at blomstringen er blitt utsatt mange steder i landet.

Kraftigere enn ellers

Nå advarer forsker Hallvard Ramfjord ved institutt for biologi ved NTNU om at dette kan føre til at spredningen av pollen blir kraftigere enn vanlig når den først setter i gang.

– Det vil kunne bli frigjort ganske mye pollen på relativt kort tid i startfasen, først og fremst fra or og hassel. Virkningen for allergikere vil være at eksponeringen blir mye kraftigere enn den ville vært ellers, sier Ramfjord til NRK.

Også pollenspredningen fra selje, pil og vier vil kunne bli kraftigere når blomstringen setter i gang. Forskeren tror likevel at det bli en ganske normal sesong for gress- og bjørkepollen.

Denne uken er det varslet høyere temperaturer i Sør-Norge. Dermed kan pollenspredningen begynne for alvor de nærmeste dagene.