Her kan julemarkedet havne neste år

Nyheter: Julemarkedet pågår for fullt, men neste år må markedet flyttes på grunn av oppussingen av Torvet. To alternative plasseringer er aktuelle.

– Torvet trenger en oppgradering, slik at det blir et sted tilpasset både hverdagshygge og store arrangementer. Resultatet blir nok svært bra, så vi må tåle å tenke nytt rundt julemarkedet i 2018, sier Line Holm, prosjektkoordinator i Midtbyen Management, til nettstedet trondheim2030.no

I 15 år har julmarkedet vært en tradisjon på Torvet:

Uaktuelt å droppe markedet

– Planleggingen av neste års julemarked startet allerede da vi fikk nyheten om oppussingen av Torvet. Nå jobber vi med å finne en arena med plass til like mange boder, i tillegg til stor scene og kafélavvo, sier Holm.

Disse mulighetene er oppe til diskusjon:

  • Gateløpet i Kongens gate fra Apotekerveita til Kjøpmannsgata
  • Gateløpet i Nordre gate

Sjekk hva som skjer på julemarkedet her

– Det gjenstår en god del arbeid før vi kan gi et endelig svar. Men noe kan vi garantere, nemlig at det å droppe julemarkedet er og forblir helt uaktuelt, fastslår Holm.