NIDAROSDOMEN

28.desember kl.18: Romjulskonsert med Nidarosdomens Jentekor, TrondheimSolistene m.fl. Domkantor Petra Bjørkhaug.

VÅR FRUE KIRKE

19. des. kl. 18 og 20.30: Årets julekonsert – Deilig er jorden. Med Alexander Rein og Anita Skorgan.

ILEN KIRKE

18. des. KL. 18: «Vi synger julen inn». Artister fra Ila, sammen med sokneprest Åshild Brenne og kantor David Scott Hamnes

BYÅSEN KIRKE

18. des kl. 11: «Vi synger jula inn- gudstjeneste ved Wenche- Helene Fossen, Forsangerkoret, Camilla Winsnes, Erik Bauch Bårdstu

8. jan kl. 11: Julefestgudstjeneste ved Camilla Winsnes, Gunn Mogseth Skrove og Byåsen familiekor.

KOLSTAD KIRKE

18. desember kl 19.00: «Juletona» ved Trondheim Ballroom Orkester m/sangere. Musikalsk leder: Per Even Robertstad.

28. desember kl. 19:00: Heimdal mannskor og koret Heimklang.

LADE KIRKE

18. des. kl. 18: Julekonsert. Lade kirkekor deltar med kantor Øivind Johny Netland. Barnegruppa BalLade deltar med dirigent Øyvind Harald Arnesen.

LADEMOEN KIRKE

16. des. kl. 19: «VI INVALIDE» – Betty Stjernen m/venner (Anita Hegeland m.fl.)

LEIRA KAPELL

20. des kl. 19: Den tradisjonelle julekonserten. Med: Julie Rokseth, Andreas Rokseth, Wenche Waagen, Bjørkmyr kulturforening, Elin R. Ludvigsen, Hyggetreffet i/på Leira.

RANHEIM KIRKE

13.jan. kl.19.30: Nyttårskonsert med Brazz Brothers.

STRINDA KIRKE

17.des. kl. 16: Jonsvatnet sangkor.

SVERRESBORG KIRKESENTER

18.des. kl. 11:Vi synger jula inn. Familiegudstjeneste ved Hans Kristian Solbu.

TEMPE KIRKE

18. des kl. 16: Vi synger julen inn. Julekonsert med Nardo skolekorps. Kantor Ø. Løvli

(kilde: Kirkelig fellesråd i Trondheim).