Jobber på spreng for at valget ikke skal bli en virusfelle

Nyheter: Stemmesedler regnes ikke som smittebærende, men folk som er i isolasjon, må stemme hjemmefra. Her er koronareglene som gjelder for valgdagen.

Virusfelle

Myndighetene har jobbet lenge for at årets valg skal gå smidig for seg – samtidig som det ikke blir en virusfelle.

Kommunene må ha eget opplegg for velgere som er i karantene eller har luftveissymptomer, og flere steder tilbys det drive-in-stemming, spesialtilpassede valglokaler eller omreisende valgløsninger.

Her kan du lese mer om hvordan stemme i Trondheim

Velgere i koronaisolasjon skal ikke dra til valglokalet og må bestille hjemmestemming av kommunen. Siste frist for dette er mandag klokka 10.

For symptomfrie mennesker er det vanlige valglokaler som gjelder. Det blir ikke gjort noen registrering av folk til smittesporing.

– Fordi sannsynligheten for å være nærkontakt er så liten, og hensynet til hemmelig valg tilsier det, skal velgere som møter opp for å stemme, ikke registreres for mulig smittesporing, heter det i smittevernveilederen som er laget til valget.

Kan nekte håndsprit

Velgerne oppfordres til å vaske hendene med håndsprit ved ankomst og når de forlater stemmelokalet. Men det er lov å nekte.

– Det er viktig å understreke at selv om kommunen har en plikt til å tilby håndsprit, er det ikke et krav at velgeren bruker dette. Det er altså ikke mulig å avvise en velger på grunnlag av at vedkommende ikke vil bruke håndsprit, heter det i veilederen.

Det regnes ikke som smittefarlig å ta på stemmesedlene.

– Så lenge god håndhygiene ivaretas før og etter bruk av utstyret, vil risikoen for smitte være lav. Det er per i dag lite som tyder på at papir er en relevant smittevei, og god håndhygiene anses som tilstrekkelig tiltak ved håndtering av stemmesedler og annet papir.

Kødannelse

I utgangspunktet er det ikke noe munnbindkrav i stemmelokalene, men det kan være innført lokale regler for dette.

Det legges opp til god avstand i køen, noe som har ført til lange køer enkelte steder allerede under forhåndsstemmingen.

Det kan bli en del kø også på valgdagen, og kommunene vil derfor ha vakter som passer på at det foregår på en trygg måte.

– Ettersom det kan tenkes at en velger må stå i kø over noe tid, vil kravene til avstand i køen være ekstra viktig for å redusere risikoen for å bli smittet, heter det i smittevernveilederen.

I år har rekordmange forhåndsstemt, noe som kan føre til litt mindre trøkk enn vanlig på valgdagen. Torsdag var antallet forhåndsstemmer oppe i 1,3 millioner, noe som tilsvarer 34,3 prosent av alle stemmeberettigede.

Nettopp koronasituasjonen er blitt trukket fram som en årsak til at mange har valgt å forhåndsstemme.

(©NTB)