Jente skadet med kniv på barneskole: «Han stod og viftet med kniven i friminuttet»

Nyheter: En eldre elev hadde med seg kniv til skolen. Han stod og viftet med den i friminuttet. Da jenta som går i 2. klasse så det ville hun ta knivene og gi den til en voksen. I basketaket som oppstod fikk hun to dype flenger som måtte sys med til sammen sju sting.

Det forteller moren til jenta som går på en barneskole i Trondheim:

– Hendelsesforløpet er litt usikkert, fordi datteren min har ikke villet snakke så mye om det som har hendt. Jeg har ingen grunn til å tro at gutten på noen måte har gjort dette med vilje, men det endte med sju sting. Hun har ikke vært på skolen i dag, men sier hun vil prøve å gå på skolen i morgen, men sier klart fra om at hun ikke vil være ute i friminuttet, forteller moren, som er sterkt kritisk til skoleledelsens håndtering og mangel på informasjon etter hendelsen:

Feie under teppet

– Vi har kun fått vite at det er holdt et møte med gutten og foresatte. Det er ikke sendt ut informasjon til foreldrene ved skolen. Det virker som om rektor ønsker å feie hele hendelsen under teppet, i mangel av et bedre uttrykk og det virker som om de ikke ønsker at dette skal snakkes om. Resultatet er at ryktene går om hva som egentlig har hendt. Jeg har mottatt 10-talls telefoner fra folk som lurer på hva som har skjedd. Det er negativt for begge parter i denne saken, sier moren som har vanskelig for å forstå at skoleledelsen ikke tok eierskap til saken fra første stund:

– De kunne gått ut med nøktern informasjon til alle foreldre og informert om hendelsen og betrygget alle om at dette er en sak vi håndterer og samtidig oppfordret foreldre og foresatte til å snakke med elevene og bedt dem sjekke hva sekkene deres inneholder. Det er alvorlig at det oppstår skader som følge av at en elev tar med seg en kniv på skolen. Sånt må tas tak i umiddelbart, sier moren.

Tar selvkritikk

Rektor ved skolen tar selvkritikk på at det burde vært sendt ut informasjon på et tidligere tidspunkt:

– I ettertid ser jeg at det burde vært gjort, og det skjer i dag via elektronisk meldebok, så snart jeg har skrevet den ferdig. Ellers har vi gjort alt som skal gjøres ved slike hendelser: Vi har snakket med elevene, varslet kommuneledelsen og meldt inn avvik. Vi gjør nå det vi kan for å ta vare på alle. Gutten det gjelder er kjempelei seg og det hele har vært et hendelig uhell. Det er ikke slik at han bevisst har tatt med seg en kniv for å skade noen. Han fant den tilfeldigvis i en lomme, tok den frem for å vise den til noen. Det var snakk om en lommekniv. Så skjedde dette, sier rektor som påpeker at saken er en stor belastning for elever og ansatte ved skolen:

– Derfor ber jeg innstendig om at skolen holdes anonym, avslutter rektoren.