Jehovas vitner: Sparker ut medlemmer som bruker stemmeretten, men skal fortsatt få statsstøtte

Nyheter: – Det er ikke grunnlag for å frata Jehovas vitner statsstøtten fordi de ekskluderer medlemmer som stemmer ved valg, mener Fylkesmannen.

I september ba barne- og familieminister Kjell Ingolf Ropstad (KrF) Fylkesmannen i Oslo og Viken vurdere statsstøtten til Jehovas vitner, skriver Dagbladet , som var først med saken.

Bakgrunnen var uttalelser fra trossamfunnets talsmann Dag-Erik Kristoffersen til Vårt Land i sommer , der han gjorde det klart at vitner som stemmer ved politiske valg, vil bli ekskludert fra menigheten.

Mandag kom svaret fra Fylkesmannen :

«Fylkesmannen kan da ikke se at denne innskrenkingen av medlemmers grunnleggende rettigheter etter norsk lovgivning gir juridisk holdbart grunnlag for å trekke tilbake statsstøtten etter någjeldende lovgivning. Vi er etter dette kommet til at Jehovas vitner fortsatt bør behandles som statsstøtteberettiget».

– Høy terskel

Tros- og livssynsminister Kjell Ingolf Ropstad (KrF), sier han tar avgjørelsen fra Fylkesmannen til etterretning.

– Jeg mener fortsatt at Jehovas vitners praksis er svært uheldig og jeg er bekymret for hva denne eksklusjonspraksisen gjør med de den rammer, sier han i en melding til NTB.

Han understreker at det må være en høy terskel for at myndighetene skal gripe inn og regulere det indre livet i trossamfunn.

– I et liberalt demokrati skal i utgangspunktet trossamfunnene få drive sin religiøse virksomhet fritt, uten innblanding fra myndighetenes side.

Vel 12.000 medlemmer

Jehovas vitner fikk ifølge departementet 14,5 millioner kroner i offentlig støtte i 2018 for 12.566 medlemmer.

Arbeiderpartiets Kari Henriksen er ikke fornøyd med Fylkesmannens konklusjon, som hun kaller «beklagelig». Hun viser til Arbeiderpartiets forslag om en samfunnskontrakt mellom staten og de ulike trossamfunnene i Norge.

– Denne avgjørelsen fra Fylkesmannen er et eksempel på en juridisk fortolkning som er enkel å lene seg på, men feil politikk. Det vil vi fortsette å jobbe mot, sier stortingsrepresentanten.

– Ingen kommentar

– Vi kan bekrefte at vi har mottatt avgjørelsen fra Fylkesmannen, og at vi har merket oss deres konklusjon. Utover det har vi ingen ytterligere kommentarer, skriver Jehovas vitner i en kommentar på epost til Vårt Land.

Det er Fylkesmannen som har ansvar for tilskudd til tros- og livssynssamfunn i Norge og ser til virksomheten er i tråd med lover og forskrifter. Fylkesmannen er også klageinstans for saker som gjelder kommunenes tilskudd til tros- og livssynssamfunn.

(©NTB)