Jakter på unge IT-gaseller som er klare for turbovekst

Nyheter: ─ Fra og med 2014 har vi intensivert jakten på internettbasert IT: unge IT-selskaper som kan vokse fort, selv med relativt lite kapital, sier Geir Ove Kjesbu.

Investinor har inngått en strategisk avtale med SINTEFs kommersialiseringsselskap Sinvent AS for å kunne gjøre flere investeringer i nye, skalerbare IT-bedrifter.

Følg Næringslivsavisa på Facebook

Investinor har fra før inngått lignende avtaler med venturefondet Alliance Venture Spring og tidligfasefondet Founders Fund i Oslo. Hensikten med slike avtaler er å gi Investinor lettere tilgang på medinvestor i IT-markedet.

Flere avtaler, med andre tidligfaseinvestorer, er på gang.

Samarbeidsavtalen mellom Investinor og Sinvent gjelder oppstartsbedrifter med utspring fra SINTEF og NTNUs Technology Transfer Office (TTO).

─ Investinor ser fram til å samarbeide enda tettere med et av Norges ledende FoU-miljø innen teknologi. Både SINTEF og NTNU har fagmiljøer med internasjonal spisskompetanse innen IT, og en lang rekke IT-bedrifter har sprunget ut fra dette miljøet, sier administrerende direktør i Investinor Geir Ove Kjesbu.

Investinor og Sinvent har tidligere investert sammen i blant annet GasSecure AS, som nylig ble solgt for 500 millioner kroner.

─ Styrker Sinvents muligheter

─ Vi er svært glade for Investinors initiativ, og denne samarbeidsavtalen vil styrke våre muligheter til å utvikle tidligfaseselskaper til robuste vekstselskaper, til gode for samfunnet, sier administrerende direktør i Sinvent AS Anders Lian.

─ SINTEF er en viktig kilde til nye bedrifter og legger ned betydelige ressurser for å fylle sin samfunnsrolle innenfor dette feltet. Mangel på kompetente aktører i tidligfasen har vært en betydelig utfordring, og vi er derfor glad for at Investinor har utviklet dette verktøyet.

Sinvent forvalter også SINTEF Venture IV AS, et tidligfasefond etablert i 2014 med det Europeiske Investeringsfondet, Sparebank1, SMN Invest AS og SINTEF som investorer. Fondet forvalter en kapital på 209 millioner kroner.

Investinor i IT-markedet

Investinor har siden oppstarten i 2009 investert i et titall norske IT-selskap, blant annet i oslobedriften Energy Micro som i 2013 ble solgt til amerikanske Silicon Labs for cirka 1 milliard kroner.

Disse IT-selskapene er gjerne såkalte «born globals», som baserer seg på internett for alle funksjoner.

– Hvorfor gjør Investinor dette?

─ Fordi internettbasert IT er et attraktivt markedssegment å investere i. Det er mange lovende selskap å velge blant, med svært kapitaleffektive forretningsmodeller. Ved å investere mer her, kan vi være med på å skape enda flere vekstbedrifter og samtidig få høyere avkastning på den kapitalen vi forvalter på vegne av felleskapet.

Hva slags teknologi er dere på jakt etter?

─ I utgangspunktet er ingen teknologier utelukket, men vi kommer nok til å se mest på programvare og mobile løsninger. Smart hardware som er koblet til internett, det såkalte Internet of Things (IoT), er også svært aktuelt.

Investinor har nylig investert i tre oppstartsbedrifter som opererer i IoT-markedet: Novelda AS, CFEngine AS og Viva Labs AS.

Flere små i vente

I dag er det forholdsvis lett å starte internettbaserte IT-bedrifter. Produkter og tjenester kan distribueres fort og billig til kunder i verden. Mulighetene er store, men samtidig er konkurransen beinhard og global. I dette markedet oppstår det mange lovende bedrifter som kan komme langt, selv med lite kapital.

─ Dette innebærer at man vil få se flere små investeringer i Investinors portefølje. I skalerbare IT-selskap kommer vi til å gå inn med relativt lite kapital i begynnelsen – til Investinor å være. Men noen av de små kommer etter hvert til å bli store, og dem vil vi investere mer i, sier Geir Ove Kjesbu.

Uendret risikoprofil

Betyr IT-satsingen at Investinor skal ta større risiko enn tidligere?
─ Strategien for internettbasert IT er den samme som for alle andre sektorer. Virksomheten innebærer høy risiko all den tid vi investerer i tidligfase-bedrifter som vil bli verdensledende. Investinor tar høy markedsrisiko, men moderat teknologisk risiko, det gjelder også for internettbasert IT. Det som er nytt er størrelsen på casene: Vi kommer som sagt til å gjøre flere – tilsynelatende – små investeringer.

– Hvorfor skal internettbasert IT særbehandles foran andre sektorer, som kanskje trenger det mer?

─ Satsingen på internettbasert IT innebærer ingen særbehandling. Investeringskriterier og krav til risikojustert avkastning er de samme, uansett sektor og markedssegment.