IT-skandalen: Pasienter får medisiner de ikke skal ha

Nyheter: Ny helseplattform fører til store utfordringer for St. Olavs hospital

Systemet Pasientjournalen har ført til blant annet feildosering og høye kostnader for St. Olavs hospital. Sykehuset ble advart allerede for fire år siden.

Ventelistene skal ha blitt lengre, pasienter skal ha fått utskrevet feil medisin, og driften skal ha blitt dyrere ved St. Olavs hospital i Trondheim grunnet helseplattformen Pasientjournalen, melder NRK.

– Vi har opplevd at pasienter har fått medisiner det ikke er ment at de skal ha. Det står ordinert, men ingen skjønner hvorfor. Og medikamenter vi har ordinert, kommer ikke opp for våre sykepleiere, og dermed vet de ikke at pasientene skal ha dem, sier tillitsvalgt Monica Engstrøm ved kirurgisk avdeling på St. Olavs hospital.

Svarer ikke

Ifølge NRK ble ledelsen ved St. Olavs hospital advart om plattformen allerede for fire år siden. Professor og overlege Jacob Rosenberg ved Herlev Sykehus i Danmark sier pasienter og ansatte må forberede seg på flere alvorlige feil.

– Systemet er veldig komplisert å bruke, sier han til NRK.

Da helseplattformen ble innført på sykehuset i november 2022, var administrerende direktør i Helse Midt-Norge overbevist om at den ville gi sykehuset et løft.

Nå sier informasjonsavdelingen at han ikke har prioritert å svare på NRKs henvendelser.