IoT-enheter utgjør en sikkerhetsrisiko på hjemmekontoret

Nyheter: Stadig flere nordmenn blir vant til å jobbe fra hjemmekontor, men hvor trygt er egentlig nettverket ditt?

Dette er et spørsmål de fleste ikke har tenkt så nøye over, men som vi skal se i denne artikkelen, kan farene være større enn du tror. De fleste moderne hjem i Norge er nemlig utstyrt med en rekke enheter som potensielle hackere kan bruke som en vei inn i nettverket ditt.

Så hvilke enheter utgjør den største risikoen for nettverket ditt, og hvordan kan du sikre dem best mulig? Løsningen vil kreve noe innsats fra deg som nettverksansvarlig, men det er heldigvis langt enklere enn mange frykter. Les videre om du ønsker å vite mer om hvordan du kan sikre nettverket ditt mot potensielle dataangrep i dag.

Hva er Internet of Things (IoT)?

Internet of Things (IoT) er et begrep som blir stadig vanligere i norske hjem. Det engelske begrepet refererer det vi gjerne kjenner som smarte hjem her i Norge. Det er enheter som gjennom ulike applikasjoner og internett-tilgang kan gjøre det lettere å styre ulike aspekter ved boligen din.

Det kan eksempelvis være snakk om en robotstøvsuger, smart-TV, kjøleskap eller styring av lyset i stuen. Det de ulike systemene har til felles er at de er koblet til Wi-fi-nettverket ditt for at du skal kunne styre dem. Fra et sikkerhetsperspektiv gir dette en rekke potensielle innganger til nettverket ditt som hackere kan benytte seg av.

Vi kan derfor oppsummere IoT som en felles betegnelse for ulike enheter og systemer som lar deg styre hjemmet ditt via nettet. For å gi deg en bedre forståelse for hva dette kan innebære har vi listet opp noen typiske enheter nedenfor:

  • Robotstøvsuger
  • Smart-TV
  • Smartklokke på inngangsdøren
  • Lysstyring i stuen
  • Lydplanker
  • Printere

Hvorfor utgjør IoT en sikkerhetsrisiko?

Det er ikke nødvendigvis robotstøvsugeren eller printeren din som i seg selv utgjør en risiko for hjemmekontoret, men heller programvaren deres. Mange utviklere av smarthjem-dingser har nemlig mye fokus på brukervennlighet, men et mindre fokus på sikkerhet. Når oppdaterte du for eksempel programvaren på robotstøvsugeren din sist?

Utdatert programvare eller svakheter i programvaren på slike enheter har blitt et populært angrepspunkt for hackere som vil ha tilgang til nettverket ditt. La oss si at du har en eldre robotstøvsuger som kjører rundt i stuen en gang i blant. Denne er koblet til Wi-Fi slik at du kan styre den ved hjelp av mobiltelefonen din. Men programvaren er for lengst utdatert, og dette er en kjent svakhet i den aktuelle modellen. Hackere som da får tilgang til informasjon om hvor slike enheter befinner seg, kan ved hjelp av denne informasjonen forsøke å utnytte denne svakheten.

De vil da bruke det faktum at støvsugeren er tilkoblet nettverket ditt som en inngang til nettverket. Herfra kan de oppnå tilgang til PC-er, smarttelefoner og andre enheter på nettverket ditt som besitter sensitive opplysninger. Kort fortalt vil nettverket ditt aldri være sterkere enn det svakeste punktet, noe som ofte er IoT-enheter.

Hvordan kan du sikre hjemmenettverket ditt?

Selv om det er stadig vanskeligere å beskytte seg mot dataangrep, finnes det heldigvis fortsatt noen ganske enkle tiltak du kan benytte deg av. Vi skal derfor se på hvordan du kan beskytte hjemmekontoret ditt med noen sikre tiltak. På denne måten vil du kunne beskytte sensitive data som flyter rundt på nettverket ditt på en langt bedre måte.

Sørg for å oppdaterte enhetene dine

Som vi allerede har nevnt, er utdatert programvare en foretrukket svakhet som hackere gjerne benytter seg av. Du kan dermed gjøre det vanskeligere å finne slike svakheter ved å jevnlig oppdatere alle enheter på nettverket ditt. God IT-hygiene bør derfor innebære at man med faste intervaller oppdaterer alle enheter med internett-tilgang.

Unngå å bruke gratis VPN

Et annet godt tiltak vil være å bruke en VPN på nettverket ditt. Her kan du enten installere en VPN på ruteren slik at hele nettverket er beskyttet, eller ha det på de enhetene som inneholder sensitiv informasjon. Hvis du bestemmer deg for å installere en VPN, fraråder vi på det sterkeste at du benytter en gratis VPN. Dette er fordi de ofte utgjør en større risiko enn den sikkerheten de tilbyr. Pass derfor på at du velger en VPN med god sikkerhet, slik at enhetene dine får den beskyttelsen de trenger.

Ha antivirus på alle enheter

Etter hvert som det har blitt vanlig med flere enheter på nettverket, har blant annet antivirusselskapene tilpasset seg dette. Du vil derfor kunne installere antivirus på flere enheter ved hjelp av det samme abonnementet. Her bør du eksempelvis sikre nettbrett, smarttelefoner og PC-er der antivirus er tilgjengelig.

Unngå unødvendige tilkoblinger

Du har kanskje noen eldre enheter som fortsatt er tilkoblet Wi-Fi, men som ikke brukes noe særlig lenger? Dette kan være et typisk svakhetspunkt som hackere elsker å benytte seg av. Du bør derfor forsikre deg om at eldre enheter som ikke brukes kobles fra nettverket ditt. På denne måten reduserer du antallet potensielle punkter som hackere kan bruke for å få tilgang til nettverket ditt.