Ingen kvinner søkte på teknologiledelse ved NTNU

Nyheter: Ikke en eneste kvinne har i år søkt på masterprogrammet i teknologisk ledelse ved NTNU og NHH.

– Det er spesielt i år at det ikke er en eneste kvinnelige søker for 2013. Studiestart er 29. januar, og selv om søknadsfristen har gått ut, er vi åpne for studiesøknader fra kvinner, sier Tove Krokstad, programkoordinator for studiet Master of Technology Management, til Teknisk Ukeblad.

Masterprogrammet er tilknyttet Institutt for industriell økonomi og teknologiledelse og er utviklet i samarbeid mellom NTNU og Norges Handelshøyskole.

Vil lede, får ikke jobbtilbud

– I en studie vi gjorde på NTNU for noen år siden viste det seg at mange kvinnelige sivilingeniører ønsket å få lederposisjoner. Det manglet ikke interesse fra deres side til å lede. Så det er ikke bare spørsmål om kvinner ønsker eller tør å bli ledere, men også om hvem som ansetter dem, sier Kvande.

Ifølge tall fra SSB har andelen kvinnelige ledere økt fra 38 til 42 prosent de siste årene. Det er flest kvinnelige ledere i privat sektor, og de er oftest i mellomsjiktet.

Styreleder for MTM-programmet Oddbjørn Bruland stiller seg undrende til at ingen kvinner vil ta teknisk lederutdanning.

– Vår erfaring er at kvinner har stor positiv innflytelse på programmet gjennom sine bidrag i diskusjoner og gruppearbeid. Vår bekymring er derfor også basert på hvordan fraværet av kvinner vil påvirke programmet, sier Bruland til teknisk Ukeblad.