Ingen alvorlig pasientskade etter at meldinger forduftet fra Helseplattformen

Nyheter: Trondheim kommune har nå gått gjennom alle de 240 meldingene i Helseplattformen som ikke er blitt fulgt opp. Ingenting tyder på at forsinkelsene har ført til alvorlig pasientskade.

60 pasienter direkte berørt

Kommunen har i etterkant vurdert om dette har ført til forsinkelse i oppfølgingen eller konsekvenser for helsehjelpen til den enkelte.

– Vi vurderer at manglende oppfølging av listene har ført til forsinket oppstart av tjenester til 60 pasienter. De eldste sakene dreier seg i hovedsak om bistand til renhold og strekker seg tilbake til mai 2022, heter det i en pressemelding fra Trondheim kommune.

Trondheim kommune har vært i kontakt med alle de berørte, og vurderer at forsinkelsene ikke har ført til alvorlig pasientskade. De brukerne som er berørt av forsinkelsene får nå den helsehjelpen og oppfølgingen de skal ha, heter det videre.

Trondheim kommune beklager avvikene og forsinkelsene, og opplyser at de samarbeider tett med Helseplattformen AS for å unngå at lignende avvik skal skje igjen.