Influensaen nærmer seg Trøndelag: Utbruddet kommer rundt jul og nyttår

Nyheter: Antall influensatilfeller er fortsatt på et svært lavt nivå, men stadig økende. Folkehelseinstituttet tror derfor det nærmer seg et utbrudd ved årsskiftet.

I forrige uke (uke 50) var det kun 0,6 prosent av legekonsultasjonene i primærhelsetjenesten som dreide seg om influensalignende sykdom, melder Folkehelseinstituttet. Det er opp fra 0,5 uken før.

Totalt 36 pasienter er innlagt med influensasykdom, hvorav 29 med influensa A og sju med influensa B.

Andelen positive prøver har vært en del høyere på Sørlandet de fem siste ukene, knyttet til lokalt høyere forekomst av influensa A (H3) i Aust-Agder. Også i Trøndelag har det de seneste to ukene vært en forhøyet andel influensapositive prøver.

Både Aust-Agder og Oslo har krysset terskelgrensene for utbrudd, og Folkehelseinstituttet regner med at utbruddet i Norge for alvor vil sette i gang rundt jul og nyttår. I Oslo har utbruddshyppigheten gått fra svært lavt nivå til lavt nivå.

Barn og eldre utsatt

De foreløpige prognosene tyder på at det er de yngste som vil være spesielt utsatt for influensa av både type A og B, mens litt eldre barn er mest utsatt for type B, og eldre mennesker for type A.

Folkehelseinstituttet oppfordrer personer i de utsatte målgruppene (gravide, barn, eldre, personer med svekket immunforsvar) til å vaksinere seg snarest for å kunne oppnå beskyttelse.