Idrettslag forfalsket sponsoravtaler med laksebaron

Nyheter: Kaos og drama i en av landets største sportsklubber.

Det er avisa Nidaros som gir oss innsyn i dramaet som ustpiller seg i en av landets største sportskubber: Tre sponsoravtaler skulle gi 800.000,- i klubbkassa, men så viser det seg at underskriftene til Gustav Witsøe i Salmar trolig er forfalsket:

Den ene skal ha vært inngått med Freidig Fotball, pålydende 250.000 kroner. Den andre skal være med Skandia Cup til en verdi av 500.000 kroner – mens den siste skal ha vært med Freidig Alpint, og dreie seg om et beløp på 70.000 kroner, ifølge avisa.

Ikke-eksisterende

– Fotball og Skandia fordelt over to år kunne vært 750.000 kroner. Alpinbeløpet er tentativt 70.000 kroner. Men det ble ikke lagt til grunn i budsjett, siden avtalen drøyde med å komme på plass og til slutt avslørt som ikke-eksisterende, sier styreleder Eirik Kjos til Nidaros

Foreløpig er ikke saken politianmeldt, men det pågår nå interne undersøkelser i sportsklubben, som vurderer politianmeldelse dersom de avdekker lovbrudd.

Uro innad i Freidig

– Vi føler oss trygge på at Freidig behandler denne saken på en korrekt og betryggende måte, sier strategidirektør Runar Sivertsen i Salmar.

I klubbens årsberetninger for 22/23 går det frem at det har vært utfordringer i klubben også i tiden før de falske avtalene:

«Det ble i løpet av 2022 avdekket økonomiske og driftsmessige uregelmessigheter i klubben, både i forbindelse med drift av klubben og gjennomføring av arrangementer. Hovedstyret har sammen med regnskapsfører og eksterne rådgivere brukt betydelige ressurser på å skaffe oversikt og få kontroll over situasjonen, og vurdere nødvendige korrektive tiltak», heter det blant annet.

Det har de siste årene vært betydelig uro innad i organisasjonen hos Freidig. De siste to årene har fem ansatte forlatt klubben.  Blant annet så fratrådte administrativ leder sin stilling umiddelbart i mai. Klubben omtaler selv fratredelsen som en «personalsak».