Hovedbilde: Anna Bergman, daglig leder i Arbeidernes økonomiske Fellesorganisasjon (AØF) og prosjektleder Martine Ildal Utne i Trykkeriet Scene. Bak: Skuespiller Ole Fredrik Wannebo og Emil Husby, styremedlem i Trykkeriet Scene.

Etter at Avant Garden pakket sammen sakene sine og flyttet opp til Rosendal Teater, har det vært mørkt og stille i de gamle lokalene deres. Men nå er det aktivitet i emning.

– Dette er noe vi har jobbet med i flere år, smiler prosjektleder Martine Ildal Utne i Trykkeriet Scene. Hun er i tillegg fungerende daglig leder i Trondheim Kulturnettverk, som har vært pådriveren bak nysatsingen.

Anna Bergman, daglig leder i Arbeidernes økonomiske Fellesorganisasjon (AØF), er glad for at det igjen blir aktivitet i kjelleren til Folkets Hus.

– Vi anser Trykkeriet Scene som en veldig spennende leietaker. Et tilbud som midtbyen trenger, understreker hun mens blekket tørker på leiekontrakten.

Skrikende etterspørsel

Den nye scenen har som mål å bli et sentralt samlingspunkt for kulturaktører i Trondheim – det være seg teatergrupper, kor, band, dansekompanier og billedkunstnere.

– Vi ønsker å etablere oss som et lavterskeltilbud som favner vidt. En scene som er åpen for både uavhengige profesjonelle kunstnere og fritidskulturlivet, fastslår Utne.

Hun mener det er stort behov for et slikt tilbud i Trondheim.

– Vi som står bak satsingen har lang fartstid fra kulturlivet. Et gjennomgående tema de siste årene har vært skrikende etterspørsel etter rimelige kulturlokaler. Og det er dette behovet vi ønsker å fylle, legger hun til.

– Et grasrottilbud?

– Kall det gjerne det. Vi har en rekke gode og sterke kulturscener i byen, men ofte ligger lista for høyt. Det er kostbart å leie, og kanskje er de ikke dimensjonert for det som skal skje på scenen. Og da blir kulturlivet i byen litt flatere, og mangfoldet litt mindre, mener Utne.

– Hvorfor navnet Trykkeriet Scene?

– Arbeider-Avisa hadde trykkeri her før, vi syntes vi navnet var passende.

Åpner i august

Kapasiteten til den nye scenen er på omlag 80 tilskuere, avhengig av type arrangement. Når Trykkeriet Scene åpner dørene for publikum er ikke spikret eksakt ennå.

– Vi har som mål å starte opp i midten av august. Koronoaviruset har imidlertid stukket noen kjepper i hulene, forklarer Utne.

Hun og resten av styret i Trykkeriet Scene arbeider nå med å skaffe ytterligere finansiering til driften framover.

– Vi har gode dialoger på gang, sier hun.

For Bergman, som representerer huseieren AØF, er det viktigste at det igjen blir aktivitet i lokalene.

– Vi tenker langsiktig her. Vi har tro på filosofien til Trykkeriet Scene som et bredt og inkluderende kulturtilbud for hele byens befolkning, avslutter hun.