Hvorfor er innendørs luftkvalitet et problem?

Nyheter: Vi har en tendens til å tenke på luftforurensning som en risiko som kun eksisterer utenfor, men luften vi puster inn innendørs kan også være forurenset. Røyk, damper, mugg og kjemikalier som brukes i visse malinger, møbler og rengjøringsmidler kan alle påvirke inneluftkvaliteten og helsen vår.

Miljøhelseforskere studerer hvordan innendørs luftkvalitet påvirker menneskers helse og velvære. Studier tyder på at innendørs konsentrasjoner av luftforurensninger øker, drevet av faktorer som kjemikalier i hjemmeprodukter, utilstrekkelig ventilasjon, varmere temperaturer og høyere luftfuktighet.

Dårlig innendørsklima er et globalt problem. Både kort- og langtidseksponering for innendørs luftforurensning kan forårsake en rekke helseproblemer, inkludert luftveissykdommer, hjertesykdommer, kognitive underskudd og kreft.

Som et fremtredende eksempel anslår Verdens helseorganisasjon (WHO) at 3,8 millioner mennesker over hele verden dør hvert år av sykdommer som kan tilskrives skadelig inneluft fra skitne kokeovner og drivstoff. Å fokusere på godt inneklima, investere i nibe filter og være flink til å lufte er derfor små steg du selv kan ta for bedre helse.

Skader som kan oppstå grunnet dårlig inneklima

Det er mange skadelige stoffer og gasser du kan utsette deg for dersom du ikke fokuserer på et godt inneklima. I en gjennomsnittlig norsk husstand er det nok mindre problemer som oppstår, men det er også viktig å påpeke at man ikke alltid er sikker på hva som trenger inn i hjemmet. Å installere et Systemair filter er derfor en god løsning for å være på den sikre siden.

Farlige stoffer og forurensninger som kan trenge inn i hjemmet ditt er for eksempel:

  • Allergener er stoffer som kan utløse immunsystemet og forårsake en allergisk reaksjon; de kan sirkulere i luften og forbli på tepper og møbler i flere måneder.
  • Asbest er et fibrøst materiale som tidligere ble brukt til å lage ubrennbare eller brannsikre byggematerialer, som takshingel, ytterkledning og isolasjon. Forstyrrende asbestmineraler eller asbestholdige materialer kan frigjøre fibre, ofte for små til å se, ut i luften. Asbest er kjent for å være et kreftfremkallende menneske.
  • Bly er et naturlig forekommende metall som har blitt brukt i en lang rekke produkter, inkludert bensin, maling, rørleggerrør, keramikk, loddemetall, batterier og til og med kosmetikk.
  • Mugg er en mikroorganisme og type sopp som trives på fuktige steder; forskjellige muggsopp finnes overalt, innendørs og utendørs.
  • Radon er en fargeløs, luktfri, naturlig forekommende gass som kommer fra nedbrytning av radioaktive grunnstoffer i jord. Det kan komme inn i innendørs rom gjennom sprekker eller hull i bygninger. De fleste eksponeringene skjer i hjem, skoler og arbeidsplasser.