Husbanken er tom for penger: Kommuner får avslag om tilskudd til sykehjem

Nyheter: Husbankens tilskuddsramme er brukt opp, og flere kommuner har fått avslag på søknader om tilskudd til sykehjem.

Sortland kommune søkte tilskudd til sykehjem i midten av januar. 31. januar fikk kommunen beskjed om at søknaden avslås fordi banken ikke har mer penger, skriver Kommunal Rapport.

Brukt opp

– Rammen for investeringstilskudd til omsorgsboliger og sykehjem er brukt opp for 2023, og Husbanken vil derfor gi avslag på søknader, het det.

Også Bergen, Sandnes og Tokke har så langt i år fått avslag på sine søknader av samme grunn, opplyser Husbanken.

Søknaden fra Sortland kommune var ifølge kommunedirektør Rita Johnsen utformet i tett dialog med Husbanken. Den statlige banken hadde på forhånd godkjent løsningen og beregnet at prosjektet ville utløse et investeringstilskudd på snaut 73 millioner kroner.

– Så godt som alle søknadene som er innvilget i år, kom opprinnelig inn i 2022, opplyser fagdirektør Are Martin Sauren i Husbanken.

Ifølge Sauren har Husbanken behandlet søknadene i rekkefølgen de kom inn.

Tidligere ordfører Grete Ellingsen (H) reagerer sterkt.

– Regjeringen har ført kommunene bak lyset. Når tilskuddsrammen er brukt opp 31. januar, så betyr det at pengene er brukt opp på etterslepet, og at det ikke var satt av nok penger i fjor, sier hun.

Hun forventer mer penger til Husbankens investeringstilskudd i revidert nasjonalbudsjett.