Hunden din kan gjennomskue når den blir løyet for

Nyheter: Som mennesker har hunder evnen til å plukke opp tegn på at noen lyver, og basert på dette gjøre selvstendige vurderinger.

Noen raser er dyktigere enn andre. Forskere ved Universitetet i Wien ville se om hunders atferd endrer seg når de vet at de blir villedet, og om det er forskjell på atferden når hunden har en oppfatning av om mennesket villeder bevisst – lyver.

Forskerne fant at et flertall av de 260 hundene, handlet mot menneskets ordre når de visste at instruksen de ble gitt, ikke ville gi ønsket resultat, i dette tilfellet om de visste at de ble kalt til et tomt matfat. Andelen hunder som ikke adlød, økte om mennesket løy med vilje, ifølge artikkelen i Proceedings of the Royal Society B.

Metoden

Eksperimentet og metoden som ble brukt, er tidligere benyttet på testing av småbarn og antatt intelligente primater. To beholdere er plassert i et rom, og mens testobjektet ser på, blir en godbit plassert i en av dem, mens den andre er tom.

For å etablere tillit til en instruktør, – en kommunikator, blir testobjektet kalt til beholderen som inneholder godbiten. Stort sett alle hunder – og småbarn og aper – vil gå til beholderen de blir kalt til, etter å ha sett noe godt bli lagt oppi.

Eksperimentet starter når en ny person dukker opp i rommet og flytter snacksen, mens testobjektet ser på.

Resultatet

Hundene, i dette tilfellet, så først bøtte A bli fylt med mat, før maten ble flyttet av den ukjente personen til bøtte B. Deretter ble hundene bedt av kommunikatoren om å komme til bøtte A for å spise, men hundene hadde sett den bøtta bli tømt. Mange gikk likevel, men et flertall ignorerte kommunikatoren, og gikk til bøtte B.

– De stolte ikke på kommunikatoren lenger, sier Ludwig Huber ved Universitetet i Wien til New Scientist.

Hvis hundene hadde sett at kommunikatoren også så maten bli flyttet, ignorerte 71 prosent av dem instruksen, og gikk til bøtte B. Hadde hundene opplevd at kommunikatoren var ute av rommet da matflyttingen skjedde, var det færre, 52 prosent, som ignorerte oppfordringen om å komme til den tømte bøtta.

Yngre hunder var mer tillitsfulle enn eldre, og kom til i større grad til bøtte A. Hunder av den svært lydige og samarbeidsvillige rasen border collie var de som i størst grad gjorde som de fikk beskjed om, mot bedre vitende. Ulike typer terriere, kjent for å være selvstendige, viljesterke og intelligente hunder, var de som i størst grad ignorerte løgnhalsers beskjeder.

Smartere enn barn?

I eksperimentene med barn, sjimpanser og japanske makaker, reagerte testobjektene litt motsatt av hundene. Hvis instruktøren de hadde tillit til var ute av rommet, ville testobjektet stort sett gå for beholderen med snacksen i, trolig fordi de hadde inntrykk av at instruktøren ikke visste hva den gjorde.
Men hadde instruktøren også sett snacksen bli flyttet, var det faktisk en stor andel barn og aper som fulgte instruksen når de ble kalt til tom beholder.

– Dette kan tyde være fordi barna og primatene hadde mer tillit til instruktøren enn til det de hadde sett med egne øyne, sier Huber.

I så fall er hunder annerledes.

– Vi trodde hunder ville oppføre seg som barn under fem år og aper, men nå lurer vi på om kanskje hunder kan oppfatte det når noen fører dem bak lyset. Kanskje tenker de «denne personen sitter på samme informasjon som meg, og gir meg likevel feil informasjon». Det er mulig at de kan oppfatte det som bevisst villedende, noe som er å lyve, sier Huber.

– Denne studien minner oss på at hunder følger nøye med på oss, plukker opp de sosiale signalene våre, og lærer av oss hele tiden, også utenom de formelle treningssituasjonene, sier professor Monique Udell ved Oregon State University, som jobber med forholdet mellom mennesker og dyr, men ikke arbeidet med studien.