Hun er sjef for ansatte fra 68 nasjoner

Nyheter: Årets Mangfoldspris går til Sintef for stort mangfold på arbeidsplassen. Hele 68 nasjoner er representert og rundt 20 prosent av de ansatte i Sintef har bakgrunn fra andre land enn Norge.

Prisen ble delt ut tirsdag av statssekretær i Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet, Ahmad Ghanizadeh.

– Jeg er glad for at årets pris går til et forskningsinstitutt. Sintef er en høykompetansebedrift som har en bevisst strategi for å nyttiggjøre seg de mulighetene som ligger i en mangfoldig arbeidsstokk. De har jobbet målrettet for å rekruttere medarbeidere fra ulike land og kulturer, også på ledernivå, sa statssekretær Ghanizadeh da han delte ut prisen.

Internasjonalt miljø

Sintef får prisen for å ha klart å skape et internasjonalt miljø med høyt kompetente ansatte fra forskjellige kulturer som er representert på de fleste nivå i bedriften.

De rekrutterer både fra utlandet og fra Norge. Sintef har iverksatt omfattende tiltak for å være en attraktiv arbeidsplass for alle. Dette gjelder mottakelse, integrering, opplæring og sosiale aktiviteter for de ansatte.

Svært kompetente

– Sintef er en virksomhet med svært kompetente medarbeidere. Vi er så heldige at vi greier å trekke til oss dyktige mennesker fra mange land. For å lykkes internasjonalt har det stor verdi å ha folk med språk- og kulturkompetanse fra hele verden. Dette er med på å forsterke nettverk i andre land, og det gir oss tilgang til et bedre kunnskapsgrunnlag som vi kan dra nytte av, sa HR-direktør Ingeborg Lund, som tok imot prisen på vegne av Sintef.

Selskapet har om lag 2000 ansatte hvorav rundt 350 født og oppvokst i andre land enn Norge. Hele 68 ulike nasjoner er representert blant de ansatte.