Hun blir øverste sjef for byutvikling i Trondheim

Nyheter: Bente Næverdal blir ny byutviklingsdirektør

Kommunedirektøren i Trondheim har i dag ansatt Bente Næverdal (53) som ny byutviklingsdirektør etter Einar Aassved Hansen.

Bente Næverdal er utdannet sivilingeniør fra NTH, og har i tillegg en MBA-grad fra Nord universitet. Hun kommer fra stillingen som kommunalsjef samfunn i Stjørdal kommune med ansvaret for sektorene Areal og Miljø, Bydrift og infrastruktur og Kultur og næring.

Sterkt engasjement

– Bente har har god kjennskap til fagområdene som ligger til stillingen som byutviklingsdirektør i Trondheim kommune, og et sterkt engasjement for samfunnsutvikling. Jeg ser frem til å få henne på plass i denne viktige jobben for hele Trondheim, sier kommunedirektør Morten Wolden.

Næverdal har tidligere jobbet åtte år som underdirektør i Statsbygg, stasjonert i Longyearbyen på Svalbard, og ser fram til muligheten for å utvikle Trondheim til en enda bedre by å leve i.

– Jeg gleder meg til å ta fatt på jobben, og til å bli kjent med alle de dyktige kollegaene i kommunen. Det å få lov til å være med å utvikle Trondheim inn i framtida, og bidra til at denne utviklingen blir bærekraftig slik at vi kan overlevere en enda flottere by til generasjonene etter oss, er en oppgave som jeg ser frem til, sier Næverdal.

Bente Næverdal er bosatt på Ranheim i Trondheim. Hun tiltrer stillingen 1. september 2022.

Det var i alt 11 søkere til stillingen. Tre søkere trakk seg underveis i prosessen.