Fysiker Anne Borg (61) blir NTNUs første kvinnelige rektor

Nyheter: Anne Borg (61) blir ny rektor ved Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet (NTNU). Borg tiltrer umiddelbart etter et styrevedtak fredag. Hun har vært konstituert i stillingen siden august.

Som rektor blir hun øverste leder for det som er Norges største universitet med 42.000 studenter og over 8.000 ansatte. Universitetet har hovedsete i Trondheim og campuser i Gjøvik og Ålesund.

– En fantastisk visjon

– NTNU har et flott samfunnsoppdrag og en fantastisk visjon, kunnskap for en bedre verden. Som rektor er det min fremste oppgave å bidra til å realisere den visjonen. NTNU er en premissleverandør for omstillingen til et bærekraftig samfunn, samtidig som vi har en viktig oppgave i å bidra til et konkurransedyktig næringsliv og en god offentlig sektor, sier Borg.

Borg er sivilingeniør i teknisk fysikk, med doktorgrad fra NTH i 1988. Hun har vært professor ved NTNU siden 1998. Hun har opparbeidet seg ledererfaring gjennom flere verv ved universitetet.

(©NTB)