Jakter 6000 kvm i sentrum

Nyheter: Høyskolen Kristiania vil bytte lokaler i Trondheim sentrum.

Markedshøyskolen, Norges Kreative Høyskole, Norges Helsehøyskole, NKS Nettstudier og Høyskolen Campus Kristiania har over 8000 studenter og slo seg fra 1. januar 2016 sammen til nye Høyskolen Kristiania.

Nå jakter de alternative undervisningslokaler i Trondheim sentrum. Det er Realia som har fått søkeoppdraget. Arealbehovet er ca. 6000 kvadratmeter, som skal benyttes til undervisningsvirksomhet med auditorier, skriver NE Nyheter.

Høyskolen Kristiania holder i dag til i Kjøpmannsgata 65 (bildet).

Kjøpmannsgata 65 er eid av Reitan-selskapet E.C. Dahls Eiendom, som nå mister sin hovedleietaker.

Trondheim opplever som de andre store regionbyene en rekordartet ledighet. Koteng alene har ledig 20 000 kvadratmeter med kontorarealer i Trondheim. ifølge NE Nyheter.

Kontorledigheten i Trondheim ligger på om lag 125 000 kvadratmeter, som tilsvarer en ledighet i området 9,5 prosent.

DNB Næringsmegling skrev i halvårsrapporten fra i fjor høst at de registrerer større spredning i leieprisene enn tidligere i Trondheim. De høyeste leieprisene oppnås i nye kontorbygg i sentrum, med et leienivå opp mot hele 2400 kroner per kvadratmeteren.

.DNB har for øvrig 1500-1900 kroner kvadratmeteren som et representativt nivå for kontorlokaler av alminnelig høy standard.