Forbudet mot drosjer i kollektivfeltet: Høyre vil dra i håndbrekket

Nyheter: - Drosjenæringen er rett og slett ikke spurt, fastslår leder i finans- og næringskomiteen for Høyre, Åge Halvorsen.

Høyre i Trondheim finner vesentlige mangler med vedtaket om nye regler for kollektivkjøring fra 2019, og mener at dette ikke er i tråd med den strategiske næringsplanen for Trondheimsregionen. De vil nå be ordfører Rita Ottervik om å se på saken på nytt.

LES MER: Taxinæringa raser mot kollektivnekt: – Ikke til å tro!

I Formannskapets møte 14. juni 2016 under behandling av «Kollektivplanlegging – Framtidig rutestruktur 2019-2029» ble det vedtatt at kollektivfeltet i kollektivbuen skal forbeholdes buss i rute.

Dette har, som Trondheim24 skrev om i går, ført til protester fra mange hold, blant annet fra drosjenæringen.

Høyre i Trondheim finner vesentlige mangler med vedtaket om nye regler for kollektivkjøring fra 2019, og mener at dette ikke er i tråd med den strategiske næringsplanen for Trondheimsregionen

–Drosjenæringen i byen har betydelige oppdrag også for Trondheim Kommune, og det største selskapet i Trondheim beregner selv at 40 prosent av oppdragene i rushtiden er skolekjøring på kontrakt med AtB. Drosjenæringen er også en viktig næring for befolkningen i Trondheim by, hvor den største driveren kjører alene ca 1,3 millioner turer i året, sier leder i finans- og næringskomiteen for Høyre, Åge Halvorsen.

LES MER: Derfor kastes taxi og elbil ut av kollektivfeltet

–Høyre i Trondheim finner vesentlige mangler med vedtaket om nye regler for kollektivkjøring fra 2019, og mener at dette ikke er i tråd med den strategiske næringsplanen for Trondheimsregionen, forteller han.

Han minner om at et flertall i bystyret har bedt om at i saker som har relevans for næringslivet skal det redegjøres i særskilt grad om dette er i tråd med den strategiske næringsplanen.

Ved neste bystyremøte 14. mars vil han på vegne av sitt parti stille følgende spørsmål til ordfører Rita Ottervik:

Er ordføreren enig i at vedtaket i Formannskapet hvor kollektivfeltet i kollektivbuen skal forbeholdes buss i rute er av en sånn art for næringslivet at man burde redegjort særskilt for dette i saken?

Halvorsen og Høyre mener at konsekvensene for en såpass viktig næring som drosjenæringen ikke er utredet godt nok.

–Det vises jo også tydelig i media de siste dagene, næringen er rett og slett ikke er spurt, sier han, og understreker at drosjenæringen må sees på som en del av et helhetlig kollektivtilbud i byen.

Hvordan saken skal følges opp videre avhenger av ordførerens svar i bystyremøte 14.mars.