Ny måling: Historisk god luftkvalitet i Trondheim

Nyheter: Trondheim har bedre luftkvalitet enn både Oslo, Bergen og Stavanger viser ny oversikt.

For første gang siden grenseverdien for utslipp av nitrogendioksid (NO2) trådte i kraft i 2002, holdt alle norske kommuner seg innenfor utslippsgrensen i 2018.

I flere norske byer har det tidligere vært for høye verdier, men for første gang på 16 år er luftkvaliteten i byer, som målte luftkvaliteten, historisk god.

Og selv om Oslo i både 2017 og 2018 havnet akkurat på grenseverdien på 40 mikrogram per kubikkmeter, oversteg heller ikke hovedstaden maksimumsgrensen.

Samtidig holdt nesten alle kommuner seg under grenseverdien for svevestøv (PM10). Det var kun Hamar og Elverum som brøt denne grenseverdien, noe de gjorde for første gang siden grensen ble satt.

Det viser den foreløpige oppsummeringen av den lokale luftkvaliteten i 2018, opplyser Miljødirektoratet i en pressemelding.

Jobbet hardt

– Kommuner, fylker og staten har jobbet hardt for å redusere eksosutslippene i en årrekke. Det er flott å se at arbeidet gir resultater. Vi er godt fornøyd med at befolkningen i norske byer og tettsteder får bedre luft, sier direktør for Miljødirektoratet Ellen Hambro.

Veitrafikk er hovedkilde

Det er hovedsakelig veitrafikk som er årsaken til at den lokale luftkvalitetene blir forurenset av nitrogendioksid og svevestøv.

Men selv om veitrafikken øker og nordmenn får flere biler, har det ifølge Miljødirektoratet generelt vært en nedgang av utslippene av nitrogendioksider (NOx) de siste 30 årene.

De langsiktige tiltakene med å øke andelen eksosfrie biler, redusere trafikken og tilrettelegge for syklister, forgjengere og kollektivtrafikk, kan dermed se ut til å gi resultater. I tillegg til at det har vært en betydelig utslippsreduksjon fra tunge kjøretøy, samt flere el- og hybridbiler på norske veier og lavere utslipp fra personbiler som bruker fossilt drivstoff.

Tiltakene må fortsette

Den lokale luftkvaliteten blir påvirket av flere faktorer, enten det er arealplanlegging som tilrettelegger for sykkel, gange og kollektivtrafikk, satsing på elbiler og kollektivtrafikk eller værforhold.

Men for å opprettholde god luftkvalitet i årene framover, er det ifølge Hambro viktig at arbeidet fortsetter.

– Vi utelukker ikke at noen byer bryter grenseverdien for NO2 igjen dersom innsatsen med å redusere eksos blir reduser, eller vi får perioder med særlig ugunstige værforhold som inversjon. Det er derfor viktig at arbeidet med gode langsiktige tiltak fortsetter, sier Hambro.

– Oppmuntrende

Klima- og miljøminister Ola Elvestuen (V) mener det er oppmuntrende at alle norske byer har holdt seg under grenseverdiene for utslipp av den helseskadelige gassen nitrogendioksid denne vinteren. Men i likhet med Hambro mener statsråden at tiltak må stimuleres for å sikre bedre luftkvalitet.

– Selv om vi i Norge er kommet langt, viser dette at vi også må fortsette å stimulere til økt bruk av elbiler og planlegge så det blir lettere å ta kollektivtransport, sykle og gå i byene. I kortere perioder med særlig dårlig luftkvalitet kan det fortsatt være behov for økte bomsatser, datokjøring eller hyppigere feiing av gatene for å bedre luftkvaliteten, sier Elvestuen.

Sortert liste over byer i Norge der det er målt nivåer av nitrogen (NO2) og svevestøv.

Byer i Norge og antall dager med gjennomsnittlig konsentrasjon av svevestøv på over 50 mikrogram per kubikkmeter luft (ug/m³) i 2018. Grenseverdien for å overstige konsentrasjonsnivået er satt til 30 dager.

Elverum 33 dager (over grensen)

Hamar 32 dager (over grensen)

Lørenskog 27 dager

Narvik 19 dager

Drammen 19 dager

Gjøvik 19 dager

Oslo 18 dager

Lillehammer 17 dager

Tromsø 17 dager

Harstad 15 dager

Ålesund 13 dager

Rana 12 dager

Bergen 11 dager

Trondheim 11 dager

Byer i Norge og årlig gjennomsnittskonsentrasjon av nitrogendioksid (NO2) i 2018 per kubikkmeter luft. Grenseverdien for NO2 er satt til 40 mikrogram per kubikkmeter (ug/m³).

Oslo 40 mikrogram per kubikkmeter

Lørenskog 38 mikrogram per kubikkmeter

Bergen 36 mikrogram per kubikkmeter

Stavanger 32 mikrogram per kubikkmeter

Tromsø 32 mikrogram per kubikkmeter

Trondheim 31 mikrogram per kubikkmeter

Bærum 29 mikrogram per kubikkmeter

Drammen 29 mikrogram per kubikkmeter

Fredrikstad 28 mikrogram per kubikkmeter

Kristiansand 27 mikrogram per kubikkmeter

Lillehammer 26 mikrogram per kubikkmeter

Ålesund 24 mikrogram per kubikkmeter