Ny interaktiv karttjeneste: Her kan du sjekke hvem som graver i gata di

Nyheter: Det er anleggsarbeid i gata der jeg bor. Hva er det som skjer? Hvorfor graves det? Hva skal det bli? Hvem er det som graver?

Saken er produsert av trondheim2030.no. 

Det er stor aktivitet med anleggsarbeid rundt omkring i Trondheim. Ikke til å undre seg over at mange lurer på hva som skjer.

Det er mange ulike aktører som bygger byen, men nå har du i alle fall mulighet til å finne ut av prosjektene som Kommunalteknikk i Trondheim kommune jobber med gjennom et kart hvor prosjektene er markert.

Kartet gir beskjed om hvilket type prosjekt det er. Er det kanskje en ny sykkelvei som kommer? Eller graves det for å legge nye vann- og avløpsrør? Eller skal parken i nabolaget oppgraderes?

PS. Interaktivt og søkbart kart nederst i saken

Det graves i Båhus gate

Bor du for eksempel i Båhus gate like ovenfor Bispehaugen skole, er det nå stor sjanse for at du har både gravemaskiner og avsperringer rett utenfor stuevinduet. For her graves det nå.

– I utgangspunktet var prosjektkartet tenkt som et internt verktøy. I Kommunalteknikk har vi over 300 aktive prosjekt, det er derfor ikke mulig for noen å ha oversikt over alle. Vi får mange henvendelser og spørsmål, og kartet var opprinnelig tenkt som en hjelp for å svare på henvendelser, forklarer Tomas Eidsmo som er teknisk sjef på Kommunalteknikk.

Vi synes det er viktig at folk vet hva som skjer når vi graver utenfor stuevinduet deres.

Det viste seg imidlertid at flere var interessert i kartet. Kartet ble derfor lagt tilgjengelig på kommunens nettsider.

– Andre som bygger ut infrastruktur som tele, fiber, strøm og fjernvarme er interessert i kartet vårt. Her blir prosjektene lagt ut mens de er under planlegging, lenge før de kommer ut på K-grav som er kommunens web-baserte system for å koordinere planlagte gravearbeider. Vi ønsker å koordinere graving både internt i kommunen og med andre som har behov for å grave.

Viktig at folk vet vi hva vi driver med

– Og sist, men slett ikke minst, så har publikum og innbyggerne i kommunen interesse av kartet. Vi synes det er viktig at folk vet hva som skjer når vi graver utenfor stuevinduet deres, sier Eidsmo.

Det er foreløpig bare Kommunalteknikk sine prosjekt som ligger i kartet.

– Vi skulle gjerne hatt med alle prosjektene som kommunen arbeider med, for eksempel utbygginger som Trondheim Eiendom står bak og prosjekt i Miljøpakken som andre enn oss utfører. Det er et naturlig neste steg i videreutvikling av kartløsningen, fastslår Eidsmo til slutt.

I prosjektkartet kan du zoome inn til den plassen du vil finne ut mer om, eller du kan søke i prosjektlista på tema eller gate.