Helseplattformen leverer feil data om fødsler og abort

Nyheter: Det er store tallmangler i St. Olavs hospitals rapporteringer til Medisinsk fødselsregister og Abortregisteret etter at sykehuset innførte Helseplattformen.

– Dette er en fortvilt situasjon for alle parter, både St. Olav, Helseplattformen og for de som skal bruke dataene Folkehelseinstituttet samler inn, sier fagdirektør for helseregistre i Folkehelseinstituttet (FHI) Ingvild Eide Graff til Adresseavisen.

ANNONSE

Store problemer

Helseplattformen er en felles digital plattform for hele helsetjenesten i Midt-Norge. Målet da den ble innført i november i fjor ved St. Olavs hospital i Trondheim, var bedre informasjonsflyt og økt pasientsikkerhet.

Det har vært store problemer rundt innføringen av systemet. Nå varsler FHI at det er store mangler i sykehusets rapportering til to viktige nasjonale registre, Medisinsk fødselsregister og Abortregisteret.

– Vi deler bekymringen knyttet til at det fortsatt er problemer med dataoverføringen fra Helseplattformen, skriver sykehusdirektør Grethe Aasved i en epost til avisen.

Hun sier de er fornøyd med forbedringsarbeidet som gjøres av Helseplattformen AS for å få rapporteringen på plass.

– Vi er helt avhengige av å ha gode kvalitets- og styringsdata, og det gjøres derfor et stort manuelt arbeid ved Kvinneklinikken for å kompensere for problemene i løsningen, skriver hun.

(©NTB)