Helse Midt-Norge: 41 innlagt med korona – tre flere enn dagen før

Nyheter: Tirsdag var 41 pasienter med korona innlagt i Helse Midt-Norge. Én koronapasient på intensiven utgjorde 3 prosent av alle intensivpasientene i helseregionen.

Automatisert fakta. Tall kommer direkte fra Helsedirektoratets API.

Antallet koronapasienter tirsdag var tre flere enn dagen før, mens det var én færre med påvist covid-19 på intensivavdelingene.

Koronapasientene i helseregionen utgjør 3,1 prosent av alle innlagte, og på intensiven utgjør den ene 3 prosent av alle pasienter på intensiv.

Blant intensivpasientene med korona får én respiratorbehandling, som er like mange som dagen før.

Tirsdag var det totalt 317 pasienter med koronavirus innlagt i norske sykehus. Det var tre flere enn dagen før.

Helse Midt-Norge driver sykehusene i Trøndelag og Møre og Romsdal og eier sykehusforetakene Helse Nord-Trøndelag, Helse Møre og Romsdal og St. Olavs hospital.

På det meste gjennom pandemien har det vært innlagt totalt 54 pasienter med koronavirus i helseregionen. Det var 7. desember 2021. Koronapasientene utgjorde da 3,9 prosent av alle pasientene i regionens sykehus.