Harald Kjeldstad gir seg etter 25 år som toppleder i SIVA

Nyheter: Harald Kjelstad har vært administrerende direktør i SIVA siden 1988. Nå har Kjelstad meddelt styret og ansatte at han ønsker å fratre som leder neste år. Da har han vært SIVAs toppleder i 25 år.

–Det har vært fantastisk å få utvikle og lede SIVA til å bli en ettertraktet og anerkjent aktør i norsk næringsliv. Jeg mener selv at jeg har hatt en av de mest spennende lederjobbene i Norge. Men etter et kvart århundre er det nå tid for å slippe til yngre krefter. For meg personlig er det også tid for å bygge opp en ny tilværelse. Det sier Harald Kjelstad, administrerende direktør i SIVA – Selskapet for Industrivekst.

SIVA er et statlig selskap som bidrar til næringsutvikling, tilretteleggende eierskap og nyskaping i hele landet, med spesiell fokus på distriktene. Eierskapet forvaltes av Nærings- og handelsdepartementet. SIVA har bygd opp et sterkt nettverk med innovasjons- og industrimiljøer på mer enn 100 steder i Norge, og har gjennomført tilsvarende oppdrag internasjonalt.

– Det er svært spennende å jobbe i grenselandet mellom privat og offentlig sektor. SIVA benytter kommersiell tilnærming for å nå samfunnsmessige mål, og arbeider tett sammen med private og institusjonelle partnere.
– Jeg ser store muligheter for framtidens næringsliv, selv om utfordringene nå synes store i internasjonal økonomi og for deler av den landbasert eksportindustrien. Min vurdering er at SIVA står bedre rustet enn noen gang til å bidra til en positiv utvikling over hele landet. Vi har en god kapitalsituasjon, høy kompetanse i organisasjonen og i nettverket, og et meget profesjonelt styre. Vi opplever en stadig økende etterspørsel etter vår medvirkning. Både Stortingsmeldingen «Verktøy for vekst» og en rekke evalueringer gir høy anerkjennelse til vår virksomhet. Det er mange ting som treffer sammen og som gjør meg trygg på at min avgjørelse kommer på rett tid.

-Men all industri er kunnskapsintensiv og i global konkurranse, derfor må det stadig utvikles attraktive miljøer som trekker til seg framtidens kompetanse, forteller Harald Kjelstad, som fortsatt har mye ugjort:
– Jeg ønsker å bruke min erfaring til å fortsette arbeidet med utvikling av framtidens næringsliv og samfunn, også på nye arenaer, avslutter Kjelstad.

SIVAs styre ble informert om beslutningen i god tid:
– Harald Kjelstad har vært en unik og høyt verdsatt toppleder i SIVA. Med sin brede kompetanse og sitt store nettverk har han vært en sentral person i utviklingen av norsk industri og næringsliv. Han har betydd svært mye for SIVAs utvikling og gode resultater. Styret har likevel stor respekt for hans beslutning etter 25 år som toppleder. Det sier Åslaug Haga, styreleder i SIVA.

Styret i SIVA har igangsatt prosess for å rekruttere Harald Kjelstads etterfølger. SIVA har 40 ansatte, og har hovedkontor i Trondheim.