– Heksejakten har skapt en helsemessig krevende situasjon

Nyheter: Rune Olsø mener han er fremstilt som korrupt, og drar paralleller til Tore Tønne-saken. Tirsdag behandles klagen på Adresseavisen i Pressens faglige utvalg.

Rune Olsø har levert en særdeles omfangsrik klage til Pressens Faglige Utvalg på Adresseavisens dekning av hans rolle i Overviksaken.

Bare sammendraget av klagen er på 44 sider, ifølge medier24.no

Les sammendraget her

– Skapt et inntrykk av korrupsjon

– Et idyllisk jordbruksområde i Trondheim ble i rekordfart omregulert til et boligområde med blokker og småhus. Dette er hele historien om de mektige aktørene bak utbyggingen på Overvik, het det i en av avisens artikler.

Et av Adresseavisens hovedpoenger var at Rune Olsø både er Ap-politiker og partner i selskapet Staur, som også er medeier i utbyggingsselskapet Overvik Utvikling. Og det hevdes at han skal ha hatt personlige gevinster av utbyggingsprosjektet, skriver medier24.no

Olsø mener at artikkelserien etterlater et sterkt inntrykk av at han er involvert i korrupsjon, uten at dette er dokumentert går det frem av klagen, som stiller følgende spørsmål:

«Er det rimelig at en enkeltperson som ikke har begått ulovligheter, men fulgt reglene på samme måte som andre bystyrerepresentanter, skal måtte tåle et så voldsomt angrep over så lang tid fra en enkelt avis?», heter det i klagen som drar paralleller til Tore Tønne-saken.

– En krevende situasjon helsemessig

Rune Olsø hevder overfor Nidarosa at intet regelbrudd er påvist i Adressas artikler:

– At Adresseavisen over tid har drevet en slik heksejakt på meg og etterlatt et ensidig negativt inntrykk, på tross av at de ikke har kunnet påvise et eneste regelbrudd i disse eiendomssakene, har skapt en vanskelig og krevende situasjon for min familie, også helsemessig.

Han sier det kan bli aktuelt å klage inn flere saker for PFU:

– Så fremt jeg og min familie har krefter til det, kommer vi også til å klage inn Kystad-saken og Kino-saken for PFU. Jeg unner ingen, som i likhet med meg har fulgt lover og regler i disse sakene, å måtte gå gjennom det umenneskelige presset som Adresseavisen har utsatt meg og min familie for, formidler Olsø til Nidarosa

Sjefredaktør Kirsti Husby ønsker ikke å kommentere saken overfor avisa før PFU har behandlet saken tirsdag.